Just nu söker vi fler systemutvecklare! Klicka här för att läsa mer.

VÅR FRÅGA

Samhället växer och kraven på tillgänglighet och hållbarhet ökar. Borde man inte kunna lita på den infrastruktur vi alla är beroende av?

VÅR PASSION

Vi är specialister på styrning, övervakning och informationshantering och älskar att ge våra användare bättre överblick och kontroll.

VÅR MISSION

Tillsammans med våra kunder inom stat och kommun skapar vi en mer intelligent infrastruktur som förenklar och förbättrar vardagen för oss alla.

Infracontrol Online

Infracontrol Online ger full kontroll över samhällets infrastruktur, så att vi alla kan få en enklare och bättre fungerande vardag.

ITS

ITS, Intelligenta transportsystem, förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet samtidigt som miljöpåverkan minskas.

Automation

Många viktiga tekniska installationer styrs och övervakas på ett enkelt och säkert sätt med våra automationslösningar.

Infracontrol Online

Just connect and take control

Hittills har drygt 100 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig till vår unika molntjänst Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning.
Tjänsten hjälper dem att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet så att de kan sänka sina kostnader och förbättra sin service. Infracontrol Online ger dem tillgång till bland annat följande:

  • Mottagning av felanmälningar och synpunkter
  • Insamling av driftlarm från tekniska installationer
  • Hantering av ärenden och bevakning av åtgärder
  • Distribution av störnings-information
  • Smartare styrning av bl.a vägbelysning
  • Funktioner för rapportering, uppföljning och analys

Sagt i vårt nyhetsbrev:

InfraCafé

 

Kom in i värmen på InfraCafé – ett community för dig som använder Infracontrol Online.

Vi förenklar tillsammans!

Infracontrol Community har idag över 100 medlemmar som använder molntjänsten Infracontrol Online för att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur och  därmed förbättra sin service till invånare, företag och besökare.

I denna gemenskap bidrar medlemmarna med sin kunskap för fortsatt utveckling av Infracontrol Online och dess tillämpningar.