Simon Höglund

Telefon: 031 – 333 27 01
E-post: johan.hoglund@infracontrol.com

“Teknik ska finnas för människan, inte tvärt om.”