Det kommer att öka tillgängligheten till vår service och vi får bättre kontroll över aktuella ärenden. Vi kan fördela ansvaret och följa upp genomförandet enklare och få ut statistik.

Robert SvenssonSammhällsbyggnadschef