Det kommer att öka tillgängligheten till vår service och vi får bättre kontroll över aktuella ärenden. Vi kan fördela ansvaret och följa upp genomförandet enklare och få ut statistik.