Foto: Rasmus Höglund / Infracontrol AB

Foto: Rasmus Höglund / Infracontrol AB

Det borde vara självklart att alla tekniska installationer i samhällets infrastruktur ska vara uppkopplade och övervakas, så att fel kan upptäckas och åtgärdas innan de hinner ställa till med problem. Ett bra exempel på det är driftövervakning av trafiksignaler, som till och med kan bidra till att rädda liv. Varje år sker nämligen ett stort antal olyckor med personskador där ej fungerande trafiksignaler kan ha haft en bidragande påverkan, på grund av den osäkerhet de skapar hos trafikanterna när de inte fungerar.

Nacka kommun är en av de alla de kommuner som använder sig av Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin tekniska verksamhet. Sedan 2009 har tjänsten använts för att övervaka trafiksignalerna i kommunen.
Mats Wester, enhetschef på Vägenheten i Nacka kommun, är nöjd över de positiva effekter man uppnått:

– Det är viktigt för trafiksäkerheten att trafiksignalerna fungerar som de ska, eftersom det annars lätt uppkommer farliga situationer på grund av osäkerhet eller bristande uppmärksamhet hos trafikanterna. När ett fel detekteras skickas informationen automatiskt till vår driftentreprenör som kan åtgärda det innan större störningar hinner uppstå. En annan positiv effekt är att vi får en bättre helhetsbild över hur drift- och underhållsarbetet sköts.

 

Fel upptäcks och åtgärdas direkt

Södertälje är en annan kommun som övervakar sina trafiksignaler med Infracontrol Online. Erfarenheterna såhär långt är mycket goda, berättar Anders Eklind som är Utredningsingenjör på enheten Stadsmiljö/Gatu- och parkplanering i Södertälje kommun:

– Trafiksignalerna larmar direkt till vår entreprenör vid fel. Det fungerar så bra att vi sällan märker av de fel som uppstår, utan de åtgärdas direkt. Fel upptäcks och åtgärdas snabbt och vi kan frigöra resurser till annat. Men det viktigaste är ju att allmänheten har nytta av det genom att trafiken flyter utan större fel eller avbrott.

Driftlarmen från trafiksignalerna överförs till Infracontrol Online med larmsändare som kommunicerar via GPRS eller SMS. I Södertälje är 14 anläggningar anslutna, med totalt ca 70 individuella larmsignaler. Det inträffar ungefär 20 fel som behöver åtgärdas varje månad.

I Nacka kommun har man hittills anslutit 34 trafiksignalanläggningar till Infracontrol Online. Här övervakas de med SMS-baserade larmsändare som skickar larm till Infracontrol Online om signalerna står i gulblink, är släckta eller om det uppstått ett spänningsbortfall. Man har ungefär 6 sådana larm per månad.
 

Krånglande trafiksignaler är en livsfarlig riskfaktor

En snabb koll på internet ger en tydlig bild av att det varje år sker många olyckor där trafiksignalerna inte har fungerat som de ska. Det betyder inte att de är orsaken, det finns ju trafikregler som ska följas även när trafik-signalerna är släckta eller står i gulblink.  Men det gör att trafikanterna lätt blir osäkra, brister i sin uppmärk-samhet och kan agera otydligt och oförutsägbart.

– Det är svårt att dra slutsatser av den statistik som finns, eftersom det ofta finns många olika orsaker till att olyckor inträffar, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Men uppgifter från Transportstyrelsen indikerar att det är en riskfaktor som kan ha haft en bidragande påverkan till att trafikanter råkat ut för olyckor, i vissa fall med dödlig utgång.

 

Picture2

Infracontrol Online samlar in information om fel och skickar dessa automatiskt till rätt person för åtgärd. När felet rättats till rapporteras det till ansvariga som med information och proaktiva åtgärder kan förhindra att liknande problem uppstår igen.


 

Allt borde kopplas upp

Det är mycket diskussion om Internet of things och att koppla upp ”saker” för olika ändamål nu för tiden.
Men det är inget nytt, säger Johan Höglund:

– Det är något som vi gjort ända sedan 1993 och är en av grundpelarna i verksamheten. Det som hänt på senare tid är att de tekniska lösningarna har blivit fler och enklare att använda sig av.

Allt fler kommuner ansluter sina tekniska verksamheter till företagets molntjänst Infracontrol Online, för att få bättre överblick och kontroll.

– Det borde vara självklart att alla tekniska installationer driftövervakas så att fel upptäcks och kan åtgärdas i tid. Det ökar trafiksäkerheten och ger värdefull information för att planera underhållsinsatser.

Han säger att en tjänst som Infracontrol Online är absolut nödvändig för samhällets infrastruktur, eftersom kraven på tillgänglighet ökar samtidigt som underhållsbehovet växer i takt med att fler tekniska system installeras.
 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar