Pothole

Den nya nationella tjänsten FixaMinGata som lanseras i april erbjuder medborgare ett enkelt och enhetligt sätt att rapportera fel och brister i stadsmiljön, eftersom tjänsten ser till att rapporterna skickas till rätt kommun oavsett var i Sverige man är. Vi har nu integrerat FixaMinGata med Infracontrol Online så att rapporter som kommer därifrån kan hanteras på ett enkelt sätt. Infracontrol Online distribuerar informationen till rätt person, bevakar åtgärdandet och rapporterar tillbaka aktuell status.

Per Andersson, Produktchef på Infracontrol, säger att integrationen av FixaMinGata underlättar för de kommuner som får rapporter från tjänsten:

FixaMinGata är ett mycket bra sätt att förenkla för medborgare som vill rapportera olika typer av fel. Den stora styrkan med integrationen med Infracontrol Online är att man nu får tillgång till en enkel och effektiv backoffice-funktion. Vår molntjänst säkerställer att man dels tar emot och hanterar felrapporterna på ett säkert sätt, dels ger den som lämnat felrapporten kontinuerlig information om statusen i ärendet.

Nationell tjänst som finns i många länder

I flera länder, bl.a. Storbritannien, Norge, Kanada, Nederländerna och Portugal har oberoende eldsjälar realiserat en e-tjänst som erbjuder en webbaserad anmälningsfunktion för människor som vill rapportera problem, fel och brister i stadsmiljön. Ursprungstjänsten heter FixMyStreet och har tagits fram av organisationen MySociety. Den är utvecklad under öppen källkodslicens, vilket gör det möjligt för andra fristående organisationer att översätta och vidareutveckla tjänsten.

FixaMinGata har tagits fram som ett gemensamt projekt av föreningarna Sambruk, Kivos och FFKP, säger Rikard Fröberg som är rådgivare på Morus konsult AB och medlem i FFKP (Föreningen för Fri Kultur och Programvara). Projektet har fått stöd från bland annat SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Vinnova.

Rikard Fröberg berättar att FixaMinGata är en direkt översättning och anpassning av den brittiska förlagan FixMyStreet och att ett 15-tal svenska kommuner har varit med sedan starten och även är med och testar tjänsten under utvecklingsfasen. Vill du veta mer om detta samarbetsprojekt så kan du läsa mer här

Rapportera fel var du än är

Huvudsyftet med FixaMinGata är att tjänsten ska erbjuda medborgarna en nationell tjänst för rapportering av fel och brister i den lokala stadsmiljön, oavsett var man råkar befinna sig för tillfället. Rapporterna skickas sedan automatiskt till rätt kommun, beroende på var felet hör hemma.

Som medborgare ska man inte behöva fundera på vem som är ansvarig utan bara kunna rapportera de fel man upptäcker, säger Rikard Fröberg. Och om man till exempel reser runt och bor och jobbar på olika ställen så kan man nu använda en och samma tjänst var i Sverige man än är.

Bild3

Infracontrol Online ger full kontroll

Integrationen med Infracontrol Online gör att kommuner som får in rapporter från FixaMinGata kan ta hand om och hantera dessa på ett enkelt och säkert sätt. Infracontrol Online distribuerar informationen till rätt person, bevakar åtgärdandet och skickar tillbaka aktuell status till FixaMinGata.

Det som gör Infracontrol Online helt unikt är att vi, förutom felrapporter från t.ex. FixaMinGata, även hanterar drift- information från tekniska anläggningar, säger Per Andersson. Det ger en bättre helhetsbild samtidigt som det snabbar upp och underlättar åtgärderna. Därmed kan man både ge bättre service och bättre information till medborgarna.

Läs mer om Infracontrol Online här

Ladda hem PDF

Lämna ett svar