forenkla-large

Fler och fler går med i Infracontrol Community, en gemenskap som nu omfattar över 130 kommuner och andra offentliga verksamheter. Gemensamt för dem är att de ansvarar för samhällets infrastruktur och att de använder Infracontrol Online för att förenkla och förbättra sin service. Medlemmarna bidrar med erfarenhet, idéer och finansiering så att tjänsten ständigt kan utvecklas. Men framför allt kan de ta del av varandras kunskap och dela sina erfarenheter i sin strävan att skapa ett smartare samhälle.

Att samarbeta är naturligt, och ju fler som hjälps åt desto mer kan man åstadkomma. Det som tidigare handlade om utveckling av licensierade mjukvaror och slutna system, ersätts sakta men säkert av ett helt nytt sätt att få fram lösningar för gemensamma behov. Johan Höglund, VD på Infracontrol, berättar om fördelarna:

Genom att gå med i vår gemenskap får man inte bara tillgång till en tjänst byggd på en stor samlad erfarenhet, man får också dela och ta del av goda idéer och nyttig kunskap från de andra medlemmarna. Det sker bland annat genom de konferenser och studiebesök vi anordnar och på InfraCafé, vår mötesplats på nätet.

 

Alla bidrar för gemensam nytta

Infracontrol Online är en molntjänst för styrning, övervakning och ärendehantering för samhällets infrastruktur. Istället för att varje enskild användare investerar i ett eget system och står för drift och utveckling, ansluter man sig till tjänsten och får tillgång till de funktioner man behöver. Men det finns en annan stor fördel, och det är att alla användare kan hjälpas åt att förbättra och anpassa tjänsten efter de gemensamma behoven. Detta genom att man lyssnar på användarna, skapar diskussion och kontinuerligt för in nya funktioner och förbättringar.

Tjänsten genomgår en kontinuerlig utveckling baserad på våra användares behov och önskemål om förbättringar och ökad flexibilitet, säger Per Andersson som är produktchef på Infracontrol. Genom att uppgraderingar ingår i medlemskapet får alla tillgång till varandras goda idéer och erfarenheter.

Han säger att Infracontrol Online på det sättet blivit en praktiskt fungerande form av community där alla kan bidra och ta del av de förbättringar som görs i den gemensamma tjänsten. Infracontrol står för den sammanhållande funktionen och tar det viktiga långsiktiga ansvaret för drift, support och utveckling.
 

Infracontrol Community

Det är inte bara utvecklingen av funktionerna i tjänsten man hjälps åt med. Det handlar lika mycket om att dela erfarenheter om hur den används i praktiken och hur samspelet mellan anläggningsägare, brukare, driftpersonal och tekniska system kan förbättras. Där är Infracontrol Community en viktig del, säger Per Andersson:

Alla medlemmar i Infracontrol Community får möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och diskutera den fortsatta utvecklingen av tjänsten. Vi har en stor årlig träff och arrangerar studiebesök hos medlemmarna under temat ”Make Cities Talk”. Dessutom finns InfraCafé som är vår mötesplats på nätet.

Han säger att ju fler som går med i denna gemenskap, desto mer kan man åstadkomma. Alla bidrar med ekonomiska resurser till den utveckling som görs, men framför allt med nyttiga erfarenheter, bra idéer och önskemål om nya funktioner som kommer alla till del.
 

En konstruktiv medborgardialog

Infracontrol Online ger en unik möjlighet för kommuner att skapa ett konstruktivt och engagerat samarbete med invånare, företag, besökare och driftentreprenörer. Helt enkelt ett community där alla inblandade kan bidra med viktig information och bra idéer. Men för att det ska fungera krävs dialog:

Engagerade invånare är den största tillgången samhället har, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Att lämna synpunkter på saker som inte fungerar som de ska är en del av det.
Men för att man ska få ett långsiktigt och konstruktivt samarbete med invånarna måste man skapa en äkta känsla av delaktighet genom att den information som lämnas verkligen tas till vara och gör skillnad.

Enligt Johan Höglund kan det bara skapas med en tydlig och bra dialog, och det som betyder mest är naturligtvis att invånarna märker att fel som rapporterats in snabbt blir åtgärdade. Det ökar engagemanget och viljan att hjälpa till att skapa ett bättre fungerande samhälle.
 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar