Nacka_Strand_Fountain - Foto Inductiveload

Foto: Wikimedia / Inductiveload

Nacka kommun är en av de alla de kommuner som använder sig av Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin tekniska verksamhet. Sedan 2009 har tjänsten använts för att övervaka trafiksignalerna i kommunen. I våras utökade man användningen i ett pilotprojekt för att hantera alla ärenden inom området väg och trafik. Tjänsten förenklar och effektiviserar hanteringen av ärenden och underlättar planeringsarbetet. Man ser en stor fördel i att det är en molntjänst, vilket gör att man alltid har tillgång till ett uppdaterat system och att alla funktioner alltid är lättillgängliga överallt.

Kim Mitts, gruppchef på Tekniska drift- och underhållsenheten i Nacka kommun, berättar kort om vilken nytta Infracontrol Online gör i verksamheten:

Tjänsten är enkel att använda och ger möjlighet till snabb återrapportering till medborgarna. Den ger oss en bra struktur på ärenden och skapar förutsättningar för en bra uppföljning. Det är i sin tur mycket viktigt för oss när det gäller t.ex. resurssättning och planering för kommande år. Att man kan använda tjänsten via app i mobil gör arbetet enkelt och snabbt för både vår egen personal som jobbar ute på fältet och för våra entreprenörer.

 

Enklare och effektivare ärendehantering

Kim Mitts, gruppchef på Tekniska drift- och underhållsenheten i Nacka kommun, berättar varför man valt att använda Infracontrol Online:

Vi använde sedan 2009 den tidigare versionen, Alarms Online, via vår underhållsentreprenör för trafiksignaler. När vi tog över övervakningen i egen regi våren 2013 valde vi att behålla tjänsten eftersom vi var nöjda med funktionen. I samband med avtalsövergången till oss presenterade Infracontrol nya möjligheter och funktioner som även skulle kunna effektivisera och strukturera vår manuella ärendehantering. Vi startade därför ett samarbete som ett pilotprojekt inför kommande upphandling, inom området väg och trafik.

Han säger att erfarenheterna så här långt är mycket goda och att hela hanteringen av ärenden har blivit både enklare och effektivare och att man nu har en bättre överblick än tidigare.

Tjänsten hjälper till att få en snabbare och bättre återkoppling till medborgarna och vi har fått tillgång till värdefull statistik för uppföljning och planering, säger Kim Mitts.

 

Bild5

Kartverktyget i Infracontrol Online ger bra överblick samtidigt som man lätt får fram detaljerad information om varje ärende.

En molntjänst innebär stora fördelar

Infracontrol Online är en molntjänst. Det innebär bland annat man slipper installera speciella program hos användarna, och att man därmed inte heller behöver installera uppdateringar av programvaran när dessa kommer. Det blir också enkelt för alla användare att komma åt de funktioner man behöver oavsett var man är.

Molntjänster är det enda vettiga idag, säger Kim Mitts. Vi kommer åt tjänsten överallt via web eller app. System som är installerade på egna servrar och datorer skapar större svårigheter till snabb uppdatering och utveckling.

Tillgången till en ständigt uppdaterad tjänst är en av de mest uppskattade egenskaperna hos Infracontrol Online.

Tjänsten genomgår en kontinuerlig utveckling baserad på våra användares behov och önskemål om förbättringar, säger Per Andersson som är produktchef på Infracontrol. Genom att alla uppgraderingar ingår i tjänsteavtalet får alla medlemmar i vårt Infracontrol Community tillgång till varandras goda idéer och erfarenheter och kan på det sättet hjälpas åt att förbättra sina processer.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar