När en kris drabbar samhället är det extra viktigt att upprätthålla kommunernas tillgänglighet och medborgarnas möjlighet att rapportera synpunkter. Ansvariga behöver få information om sådant som inte fungerar så att åtgärder kan prioriteras, planeras och genomföras. Infracontrol Online stöttar på så sätt många kommuner i det dagliga arbetet, varav några nu dessutom har nyttjat möjligheten att även använda tjänsten för att hantera aktiviteter kopplade till coronakrisen.

Ett bra exempel är Borås där man inrättat en stödlinje för äldre och personer som tillhör en riskgrupp. Stödlinjen erbjuder samtalsstöd den som känner sig orolig eller ensam samt praktisk hjälp till de som är isolerade, när det är möjligt. Samtalen till stödlinjen registreras i Infracontrol Online så att dessa ärenden kan hanteras snabbt och säkert.

– Det handlar i huvudsak om önskemål om hjälp med att handla mat eller att hämta medicin, berättar Johan Olovsson på Borås Stad. Dessa ärenden tas sedan om hand av de hjälporganisationer som är knutna till Stödlinjen. Vi tyckte att detta var ett enkelt sätt att förbättra och förenkla hjälpen till de som behöver i dessa tider. Det var enkelt att åstadkomma eftersom vi redan har Infracontrol Online implementerad i vår verksamhet.

 

En viktig plattform för service och kommunikation

Den pågående krisen ställer oerhört stora krav på samhället. Kommunernas organisationer belastas hårt samtidigt som medborgarnas behov av en fungerande infrastruktur, service och information är större än vanligt. Dessutom är arbetssituationen för många helt förändrad då många nu måste arbeta på distans. Här kan Infracontrol Online fungera som en enkel, lättillgänglig och effektiv plattform, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol:

– Att se till att samhällets infrastruktur är tillgänglig och fungerar samt att upprätthålla kontakten mellan medborgarna och kommunens organisation är alltid viktigt, men alldeles speciellt i en situation som denna. Som medborgare behöver man snabbt och enkelt kunna lämna de synpunkter eller problem man upptäcker och känna att man får en respons på dessa. Från kommunens sida handlar det om att få värdefull information om sådant som behöver hanteras. Man behöver ta hand om alla ärenden och kommunikationen med medborgarna på ett bra och säkert sätt, och se till att allt blir omhändertaget, uppföljt och återrapporterat.

Han berättar att det är precis detta Infracontrol Online gör dygnet runt i ungefär 150 kommuner, och att det inte har förändrats på grund av coronakrisen. Detta för att tjänsten har en viktig funktion, men också för att den är tillgänglig för alla användare överallt, till exempel även om delar av personalen måste arbeta på distans.
 

Bättre koll på läget

Flera av de kommuner som använder Infracontrol Online i sin dagliga verksamhet har nu även börjat använda tjänsten för Covid-19 relaterade aktiviteter. Duarte Marques som är ansvarig för civil säkerhet i Vila Pouca de Aguiar, ger ett exempel som han hoppas ska kunna inspirera andra användare att få mer nytta av tjänsten:

– Socialtjänsten i Vila Pouca de Aguiar registrerar de positiva Covid-19 fallen i Infracontrol Online för att kunna hålla koll på vilka områden som är mest drabbade i kommunen. Tjänsten används även för att begära in rapporter från de personer som är smittade och satta i karantän, samt för att ta emot önskemål om hjälp med att handla mat eller mediciner, på samma sätt som hjälplinjen i Borås.

Han berättar vidare att kommunen även planerar att använda tjänsten för att hantera mobila sjukvårdsteam och de som genomför desinfektion. Insatserna kommer då att schemaläggas och sedan rapporteras av tillsammans med aktuell position så att kommunen kan bevaka att alla berörda enheter utför sina uppgifter och att inget missas.

Ett desinfektionsteam i Vila Pouca de Aguiar behandlar entrén och området utanför ett äldreboende med långtidsverkande medel som dödar virus i upp till en månad.

Visa som PDF

Lämna ett svar