vagbelysning

Foto: Ulf Gustafsson, MondeVerde

Trafikverkets vägbelysning i Stockholmsområdet styrs och övervakas sedan 2009 av Infracontrol Online. Resultatet är stora energibesparingar och ett enklare drift- och underhållsarbete. Ett av skälen till valet av Infracontrols generella tjänst var friheten att kunna ansluta olika typer av belysningssystem. Det gör att man lättare kan hänga med i den tekniska utvecklingen. Ett bra exempel på det är testet av nya armaturer från MondeVerde som nu genomförs på väg 222 väster om Stockholm.

Per Andersson, som är produktchef för Infracontrol Online, berättar om testerna som genomförs inom ramen för projektet Smart belysning på Väg:

Syftet är att testa och utvärdera nya lösningar för att spara energi med effektivare armaturer och bättre styrning. En viktig del i testet är förstås att utvärdera driftsäkerheten. Men framför allt är det en stor fördel att man kan hantera de nya systemen i samma tjänst som den övriga belysningen.

 

Vägbelysning med LED är en intressant teknik

Utvecklingen inom belysningsområdet går snabbt. Nya ljuskällor och styrsystem gör det möjligt att bättre anpassa belysningen efter behovet och optimera energiförbrukningen. Projektet Smart belysning på Väg, även kallat Nytt ljus är Trafikverkets projekt för att hitta det mest energieffektiva sättet att belysa våra vägar samt en modell för att nationellt samordna försök med ny teknik. Läs mer om projektet här.

Det är viktigt för anläggningsägare som Trafikverket och kommuner att bevaka utvecklingen och se på vilka sätt man kan minska energiförbrukningen och effektivisera driften, säger Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Man behöver kunna testa olika typer av ljuskällor och styrsystem, och det underlättas av att använda en generell övergripande tjänst som Infracontrol Online.

LED-armaturer är en intressant lösning i detta sammanhang, vilket man nu testar på väg 222 väster om Stockholm. Leverantör är det svenska företaget MondeVerde där Ulf Gustafsson är VD:

LED är i sig mycket energieffektivt. Våra armaturer har dessutom mycket avancerad teknik som gör att man kan spara ännu mer energi än med andra armaturer. Armaturerna och ljuskällorna i dem är mycket långlivade och tack vare smart teknik sköter de sig själva efter installation.

Ulf Gustafsson berättar att armaturerna även är försedda med inbyggt trådlöst nätverk, vilket betyder att man får möjlighet till individuell styrning och övervakning av varje enskild armatur. Armaturerna är nu anslutna till Infracontrol Online och är därmed integrerade i Trafikverkets samlade styrning och övervakning.
 

Samlad koll på alla typer av system

En viktig förutsättning för att kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen är att man kan klara av att hantera många olika typer av belysningslösningar i praktiken. Det handlar dels om enhetlig styrning och övervakning, dels om att drift- och underhållspersonalen inte ska behöva arbeta i många olika system. Det är ett av skälen till att Trafikverket använder Infracontrol Online som samlande tjänst för sina belysningsanläggningar.

Infracontrol Online är en fabrikatsoberoende tjänst för styrning och övervakning, säger Per Andersson som är produktchef för Infracontrol Online. Till tjänsten kan man ansluta alla typer av styrenheter och belysnings-system och därmed få full kontroll oavsett hur många olika system man har, eller kommer att få i framtiden.

Han berättar att man idag har anslutna belysningsstyrningssystem från Capelon, Fält Communication, Abelko och nu MondeVerde. Förhoppningsvis kommer man även snart att ha stöd för system från TelliQ och Amplex.
 

Driftlarm och felanmälningar i samma tjänst

Med Infracontrol Online får man inte bara tillgång till effektiv driftövervakning, man får dessutom möjlighet att ta emot och hantera felanmälningar från allmänheten på ett enkelt sätt.

Det är en stor fördel att både driftlarm och felanmälningar samlas på ett och samma ställe, säger Per Andersson. Det ger en extra bevakning och hjälp att kvalitetssäkra driften, och oavsett hur felen registrerats ska de ju ändå hanteras av samma driftpersonal.

En samlad övervakning på detta sätt är enligt Per Andersson i princip en förutsättning om man ska kunna analysera och kvalitetssäkra investeringar, upphandlade driftentreprenader och tester av nya system på ett effektivt sätt.

 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar