helsingborg

Helsingborgs Stad använder Infracontrol Online för hantering av ärenden inom sin tekniska förvaltning sedan ungefär ett år tillbaka. Här har man förenklat och effektiviserat ärendehanteringen med hjälp av en smart kartlösning och därigenom kunnat förbättra servicen till medborgarna. Stadens kartsystem har information om varje position och vem som är ansvarig för de anläggningar som finns där. Infracontrol Online hämtar denna information och ser till så att ärendena hamnar rätt.

Björn Lahti, enhetschef på GIS-enheten på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg Stad, vill förmedla insikten om hur viktig den geografiska positionen är:

– Positionen är allt. Att ha med sig information som är knuten till en specifik geografisk position genom hela ärendehanteringen förenklar och effektiviserar, och skapar nöjdare kunder. Det underlättar också arbetet med att analysera och ta reda på varför det uppstår saker och ting.

 

Innovativ kartlösning

Infracontrol Online använder som standard Google Maps, vilket ger tillgång till lättanvända kartor, satellitbilder och gatuvyer. Men många kommuner har egna kartor som ofta är mer detaljerade och i många fall bättre uppdaterade. Helsingborg är en av de kommuner som har integrerat stadens egna kartor så att användarna snabbt och enkelt kan aktivera lager i kartan där t.ex. kommunens fastigheter, parkytor eller snöröjningsområden visas.

– Men vi har gått ett steg längre än så, berättar Björn Lahti. Vi ville sätta kartan i arbete och få den att bidra till vårt sätt att arbeta, att lösa våra uppdrag och göra det effektivare och snabbare. Vi har därför tagit första stegen mot en mer intelligent kartlösning där vi har en koppling i realtid mellan Infracontrol Online och vårt eget kartsystem.

Han berättar att man i Helsingborg har allt drift- och underhållsarbete utlagt på olika entreprenader, och att detta både kan vara områdesindelat och indelat på teknikområde, som belysning, stränder, vinterväghållning osv.

– Det är en utmaning att hålla reda på allt det där. Dessutom är det så att vi även internt har olika ansvarsområden. Så vi ville hitta ett enkelt sätt för att få ärendena att hamna rätt.

Han berättar att man genom en automatisk ärendetilldelning snabbt och enkelt kan styra ärendet till rätt utförare, utifrån ärendets typ och position.

kartor

De olika kartvyerna, som kommer att utvecklas ytterligare, är även tillgängliga i appen. Illustration som visar en första version av några kartvyer som är tillgängliga i Infracontrol Online i Helsingborg. Till vänster streckade områden för stadens fastigheter, i mitten Google Maps satellitbild och till höger en vy som visar olika skötselområden för stadens parker.

 

All information finns i positionen

Lösningen i Helsingborg bygger på att Infracontrol Online och Helsingborgs Stads eget kartsystem från GEOSECMA, pratar med varandra.

– Det innebär att utifrån det enskilda ärendet, vilken position det har och vilken typ det är så skickas en fråga från Infracontrol Online till Helsingborgs Stads servrar som tar reda på vem som är ansvarig för just det ärendet, säger Karin Ideland som är projektledare på Infracontrol.

Björn Lahti var en av föreläsarna på Make Cities Talk i november 2015. Han sammanfattade då det hela i ett enkelt budskap:

– Försök att använda plats och position väldigt mycket mer! Det effektiviserar, det skapar nöjdare kunder, och det finns oändligt många fler användningsområden när man kopplar information till en plats.

Ladda ned PDF

Lämna ett svar