Picture1

Umeå är en av de kommuner som använder Infracontrol Online för att hantera synpunkter och felanmälningar inom sin tekniska förvaltning. Sedan tre år tillbaka är verksamheten inom området Gator och parker kvalitetscertifierad enligt ISO9001 och molntjänsten är en viktig del i det ständiga förbättringsarbetet. Genom att ha en väg in för alla ärenden och en samlad bevakning av dem, har man full kontroll och kan ge en god service till invånare, företag och besökare.

Torbjörn Sandberg, Gatudriftchef inom Gator och parker på Umeå kommun, säger att kvalitetscertifieringen ställer höga krav men att man med hjälp av Infracontrol Online alltid har full koll på alla ärenden:

Vi är mycket nöjda med tjänsten, eftersom den hjälper oss att hålla ordning och reda i vår verksamhet och ser till så att vi tar hand om alla ärenden på ett enkelt och effektivt sätt. Den är enkel att använda och underlättar det dagliga arbetet för oss, där vi ständigt arbetar för att förbättra vår service.

 

Kvalitetssäkring med hjälp av Infracontrol Online

Umeå kommuns verksamhetsområde ”Gator och parker” ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser. Det innebär bland annat att man budgeterar, planerar och upphandlar drift och underhåll av dessa områden. Sedan 3 år tillbaka är man kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Det är för medborgarna vi jobbar, säger Torbjörn Sandberg. Därför vill vi hålla både upprätthålla och ständigt förbättra kvaliteten på vår service. Det som har varit bra med certifieringsarbetet är att vi har kunnat skapa ett bra arbetssätt för alla delar i verksamheten. Med tydliga rutiner och checklistor har vi alltid full kontroll och det gör t.ex. även att nyanställda snabbt kan komma in i jobbet.

Han säger att Infracontrol Online är ett värdefullt verktyg i verksamheten. Tjänsten hjälper till att hålla ordning och reda på alla ärenden som ska hanteras och bevakas, något som underlättar det dagliga arbetet:

Ett exempel är de som har beredskap som jobbar kvällar, nätter och helger. De kan enkelt se om det kommer in synpunkter och felanmälningar. Man har hela tiden allt samlat på ett ställe och behöver bara logga in i tjänsten för att se alla synpunkter som kommit in, och kan följa upp statusen för varje enskilt ärende.

 

Picture3

Alla ärenden presenteras i en överskådlig kartvy


 

Inget faller mellan stolarna

Allmänheten kan lämna synpunkter via kommunens hemsida, mobilapp eller via telefon. Men oavsett hur informationen kommer in så skickas alla ärenden automatiskt till rätt person.

Verksamheten Gator och parker är väldigt publik och vi får in många synpunkter, säger Torbjörn Sandberg. Genom att ha en väg in och ett verktyg som hjälper oss att hålla reda på allt kan vi vara säkra på att inget faller mellan stolarna.

 

Screen Shot 2015-09-22 at 15.05.18

Detaljvy i mobilappen


 

Sveriges renaste stad 2013

Torbjörn Sandberg säger att nöjda medborgare finns som en röd tråd i allt man gör:

Vi har t.ex. jobbat jättemycket med ”Ren och Trygg” där vi ser till att kontinuerligt städa och tömma soptunnor. En ren stad gör att  medborgarna känner sig tryggare.

Han berättar att Umeå var Sveriges renaste stad 2013, bland de städer som är med i Håll Sverige Rent.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar