Bright_Atlanta - Foto Brett Weinstein

Foto: Brett Weinstein

Vissa spår att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade enheter i världen år 2020. Även om man inte når ända dit, så är alla överens om att utvecklingen inom M2M-området går rasande snabbt. Många av dessa enheter finns redan i samhällets infrastruktur, i form av sensorer, tekniska utrustningar eller olika användare. Utvecklingen betyder att ännu mer information ska hanteras och övervakas. Infracontrol Online är idag Sveriges mest använda M2M-plattform för samhällets infrastruktur och är redo för den kommande snabba utvecklingen.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, säger att M2M – eller Internet of things – inte är något nytt för företaget, det är något man alltid arbetat med även om många nu använder nya begrepp:

Maskin-till-maskin-kommunikation är ju inte direkt någon nyhet inom industrin. Det är själva grunden för all automation. Det som hänt på senare tid är att möjligheterna att kommunicera snabbt, billigt och framförallt trådlöst, utvecklats väldigt snabbt. Det är dessa möjligheter vi använder oss av när vi hjälper våra kunder att få kontroll över samhällets infrastruktur, med hjälp av vår molntjänst Infracontrol Online.

 

Väletablerad och uppskattad molntjänst

Det var redan 2001 som tankarna på en webbaserad tjänst väcktes. Infracontrol såg ett ökande behov hos sina kunder av att få en bättre driftövervakning av tekniska anläggningar. Eftersom samma behov fanns hos flera olika kunder beslutade man då att ta fram en generell tjänst för driftövervakning. Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess.

– Vi har nu ungefär 55 kunder som använder sig av tjänsten, och vi räknar med en fördubbling av detta under det närmsta året, säger Jenny Gustavsson är marknadschef på Infracontrol. Antalet anslutna tekniska utrustningar ligger för närvarande på ett par tusen och det blir hela tiden fler.

Hon säger att det finns ett växande behov hos alla anläggningsägare att få bättre kontroll och att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet.
 

bild20

Infracontrol Online hjälper anläggningsägare att få kontroll över samhällets infrastruktur, så att du och jag kan få en enklare och bättre fungerande vardag.

Behov av en oberoende M2M-plattform

Det ”nya” Internet of things kommer att ge ännu bättre möjlighet att få överblick och kontroll. Men anslutningen av teknisk utrustning i samhällets infrastruktur försvåras av två saker, enligt Per Andersson, produktchef:

De tekniska systemen levereras av många olika leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom har installationerna många olika ägare och brukare, och ansvaret fördelas på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Därför finns ett stort behov av en universell och oberoende M2M-plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas och alla typer av kommunikation kan användas. Mattias Ström, Utvecklingschef på Infracontrol:

– Vi har byggt Infracontrol Online för att vara en helt fabrikats- och systemoberoende molntjänst. Därför har vi konstruerat ett modulärt system som ger extremt god flexibilitet och anpassningsbarhet. Vi kan därmed göra integrationer snabbt och enkelt och garantera våra kunder en unik framtidssäkerhet med vår plattform.

 

Smarta städer behöver en mer intelligent infrastruktur

Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, något som ställer höga krav på den infrastruktur som vi alla är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Men hur ser man till att allt fungerar som det ska?

Det installeras mängder av teknik i dagens samhälle. Syftet är att underlätta vår vardag, men det är komplicerat att ta hand om alla dessa funktioner, så resultatet kan ibland bli det motsatta.

Infracontrols molntjänst är den mest använda M2M-plattformen för samhällets infrastruktur. Den knyter samman anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, tekniska system och invånare och ger en mer intelligent infrastruktur som förenklar vardagen för alla.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar