mariestad

Foto: Wikipedia / NamRam

Mariestad blev den 100:e kommunen som valde att ansluta sig till Infracontrol! Som de flesta andra som anslutit sig kommer man att använda tjänsten för att förenkla och kvalitetssäkra synpunktshantering och felanmälningar och därigenom förbättra servicen till medborgarna. Det är framför allt enkelheten och kombinationen av ärendehantering för både driftlarm och felanmälningar som gör att fler och fler väljer Infracontrol Online, totalt är det nu ca 130 offentliga verksamheter som anslutit sig till tjänsten.

Annika Björklund, kommunikationschef i Mariestads kommun, ser Infracontrol som det verktyg kommunen saknat:

– Vi vill bli bättre på att ta hand om kommuninvånarnas synpunkter och säkerställa att inget ramlar mellan stolarna och på ett smidigt sätt kunna ge feedback till de som önskar. Genom att samla allt i ett system får vi helhetssyn när det gäller synpunkter och felanmälningar och vi kan enkelt hämta ut statistik för uppföljningar och verksamhetsplanering.

 

Vardagsdemokrati genom ökad tillgänglighet

Genom att göra det enklare för invånare och företag att ge information till sin kommun om sådant som inte fungerar ökar möjligheterna att ge en god service. Dessutom kvalitetssäkras leveranserna i de entreprenader som utförs och man säkerställer därmed att skattemedel används på ett effektivt och bra sätt. I Mariestad kommer man att hantera synpunkter och felanmälningar för kommunens samtliga förvaltningar med hjälp av Infracontrol, vilket är ett led i arbetet med en förbättrad medborgardialog, berättar Annika Björklund:

– Att skaffa ett system för synpunktshantering ingår i kommunens arbete med att förenkla för kommuninvånare och andra att ta kontakt med kommunen. Vi anser att en förbättrad synpunktshantering, med flera smidiga kanaler in, helt enkelt är en form av medborgardialog med våra kommuninvånare.

Synpunkter eller felanmälningar inom den tekniska förvaltningen utgör en stor del av antalet ärenden i svenska kommuner. Där gör Infracontrol stor nytta genom att göra invånarna delaktiga i kvalitetssäkringsarbetet.

– Infracontrol Online låter vem som helst informera om brister i samhällets infrastruktur till exempel genom den mobilapp vi tillhandahåller, säger Per Andersson som är produktchef på Infracontrol. Det enda man behöver göra är att ta ett foto, positionera felet och lägga till en beskrivning. Sedan ser tjänsten till att informationen skickas till den som är ansvarig och bevakar att bristen verkligen blir åtgärdad.

 

En generell plattform för driftövervakning

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess. Mariestad blev den 100:e kommunen som anslöt sig till tjänsten när man räknar samman kommunerna i Sverige, Norge och Portugal.

– Vi har nu totalt över 130 kunder inom statlig och kommunal förvaltning som använder sig av tjänsten, och vi ser en fortsatt stadig ökning framöver, säger Johan Höglund som är VD på Infracontrol. Antalet anslutna tekniska utrustningar ligger för närvarande på ett par tusen och det blir hela tiden fler.

En anledning är möjligheten att ansluta den tekniska utrustning som finns i samhällets infrastruktur.

– De tekniska systemen levereras av många olika leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom har installationerna många olika ägare och brukare, och ansvaret fördelas på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Därför finns det enligt Johan Höglund ett stort behov av en universell och oberoende plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas och alla typer av kommunikation kan användas.
 

iol

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd.

 

Ladda ned PDF

Lämna ett svar