saltholmen

Saltholmen är en viktig del i staden för de boende i Göteborgs södra skärgård och så här i sommartid är det förstås ännu fler som tar sig ut till de vackra öarna denna väg. Tillgången till parkeringar är dock något begränsad och det kan tidvis vara svårt att hitta en ledig plats. Men nu ska det bli enklare, för nu införs här samma typ av P-ledningssystem som finns i andra delar av staden. Med hjälp av räknesystem i parkeringarna och dynamiska skyltar kommer det att bli enklare att hitta de lediga platser som finns.

Frida Green, på Göteborgs Stads Parkerings AB, hoppas att införandet av parkeringsledningssystemet ska underlätta för såväl boende som besökare:

Med dynamisk information om var det finns lediga platser kan de parkeringar som finns utnyttjas på ett bättre sätt, samtidigt som bilisterna snabbare kan hitta en plats. Parkeringsledningssystemet kommer att minska onödig söktrafik, vilket är positivt för både trafiksituationen och miljön. Om man till exempel tidigt får information om att det är fullt längre fram slipper man att åka ända ut på Saltholmen helt i onödan, utan kan parkera i Långedrag.

 

Beprövad lösning

Många som kört bil i Göteborg har sett parkeringsledningssystemet P-IN som med drygt 100 skyltar visar vägen till lediga parkeringsplatser i centrala Göteborg. Systemet sattes i drift redan 1999, och mätningar har visat på en positiv effekt på miljö och framkomlighet, framförallt genom minskning av söktrafiken. Dessutom upplevs informationen positivt av trafikanterna som får hjälp att snabbt och enkelt hitta till en ledig parkeringsplats.
Nu byggs systemet ut så att det ska leda bilister till lediga parkeringar även på Saltholmen. Syftet är att bättre utnyttja de parkeringar som finns och att minska söktrafiken.

Vi har upphandlat Focus Electronic som leverantör av skyltar, räknesystem och installationsarbeten, säger Frida Green på Göteborgs Stads Parkerings AB. Systemet omfattar tio parkeringsytor och åtta dynamiska skyltar, vilka ansluts till molntjänsten Infracontrol Online som idag står för den centrala funktionen i P-In.

Johanna Einarsson, projektledare på Infracontrol, säger att lösningen som man nu bygger vidare på är väl beprövad, då den används i ungefär 15 städer. Hon berättar kort hur det hela fungerar:

Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkeringsanläggningarna med magnetslingor i in- och utfarterna, vilket på vissa ytor även kompletteras med sensorer på varje plats. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken.

 

Bild9

Appen ”Parkering Göteborg” ger information om lediga parkeringsplatser snabbt och enkelt

Enkelt att anpassa

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov. Trådlös kommunikation och enkla konfigureringsfunktioner gör det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler P-anläggningar när man behöver det.

– Alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon, berättar Johanna Einarsson. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm till personalen om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in systemparametrar, som t.ex. antalet tillgängliga platser i en anläggning.

 

Appen ”Parkering Göteborg”

För parkeringsplatserna i centrala Göteborg finns ytterligare ett sätt att få reda på var det finns lediga platser. Göteborgs Stad har nämligen tagit fram en app som heter ”Parkering Göteborg”.

Med appen kan man snabbt hitta närliggande parkeringsplatser och även se antalet lediga platser i realtid för de parkeringsplatser i centrala Göteborg som ingår i parkeringsledningssystemet P-In.

Informationen presenteras på en karta. Genom att klicka på en P-plats kan man få mer detaljerad information, som t.ex. hur många lediga platser det finns, priser för olika tider, antalet P-automater och möjliga betalningssätt.

Med hjälp av den inbyggda ruttplaneringen kan man dessutom få hjälp med hur man ska ta sig från aktuell position till den valda parkeringsplatsen.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment