Foto: Adobe Stock | Eftersatt underhåll, trasig belysning och klotter skapar en känsla av otrygghet för många människor. (Arkivbild)

Rätten att känna sig trygg i det offentliga rummet är en grundläggande och demokratisk rättighet. Men känslan av trygghet är en upplevelse som är olika för olika människor, och för samhällets ansvariga är det ibland svårt att hålla koll på vad som skapar otrygghet. Många kommuner har därför öppnat möjligheten för medborgarna att rapportera sina upplevelser på ett enkelt och lättillgängligt sätt med Infracontrols app och integrera denna information i sitt kontinuerliga trygghetsarbete.

Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun, berättar:

– ”Trygg i Österåker” är kommunens förebyggande arbete för att öka tryggheten samt minska brottsligheten och användandet av droger. Där är vår app för felanmälan en viktig kanal för sådant som upplevs otryggt eller som indikerar misstänkt brottslighet. Invånarna kan enkelt och när som helst rapportera sina upplevelser, och vi använder även appen vid våra egna trygghetsvandringar. Den har inneburit ett jättelyft för vårt trygghetsarbete och är mycket uppskattad av invånarna, speciellt av de äldre.

Se en film om Trygg i Österåker

Österåker samarbetar med invånarna

Det är viktigt för en kommun att få information från medborgarna om sådant som inte fungerar. Ofta gäller det praktiska eller tekniska funktioner som trasig belysning, nedskräpning, hål i gatan eller klotter. Mycket av detta påverkar människors känsla av trygghet och därför är det extra viktigt att kunna åtgärda dem så snabbt som möjligt.

– Men känslan av otrygghet är personlig och kan framkallas av andra saker, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Det kan liksom vara ”fel som inte syns” och som inte kan detekteras med sensorer. Därför är det oerhört viktigt att människor har en enkel möjlighet att dela sin egna personliga upplevelse direkt där den uppstår.

Lena Brodin berättar att en av grundförutsättningarna för en trygg kommun handlar om stadsplanering, och att man i Österåker samarbetar inom olika förvaltningar för att skapa trygga miljöer att bo och arbeta i. Men man samarbetar också med andra aktörer som t.ex. polis, räddningstjänst, skolor och föreningar i det kontinuerliga trygghetsarbetet.

– Informationen vi får från invånarna handlar om allt möjligt. Det kan vara dålig eller trasig belysning, växtlighet som skapar otrygga platser eller trafikrelaterade saker som att det saknas övergångsställen eller att det finns hinder för funktionsnedsatta. Men även allmän oordning, i form av buskörning, större folksamlingar eller högljudda grannar, kan ge upphov till en upplevd otrygghet, berättar Lena Brodin.

Eftersom det rör så många olika områden är samarbetet med andra aktörer mycket värdefullt. Man har regelbundna möten varje vecka där man går igenom inkomna rapporter och fördelar dessa för olika typer av insatser.

Invånarna i Österåker kan enkelt rapportera otrygga platser med hjälp av kommunens app för felanmälan (Fiktivt bildmontage)

Samverkan för ökad trygghet i Lidköping

En annan kommun där Infracontrol Online används för att hantera trygghetsrelaterade ärenden är Lidköping. Man har här tagit fram en separat variant av Infracontrols app, där kommunens personal kan registrera ärenden som kommer in från olika håll, bland annat från kommunens trygghetscentral.

– Den nya appen för trygghetsrelaterade ärenden är en del av trygghetsarbetet inom kommunen, där EST står för Effektiv Samordning för Trygghet, berättar Fredrik Hellström, Digital utvecklare i Lidköpings kommun. EST är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna kommuners förvaltningar och externa aktörer för att jobba förebyggande och öka tryggheten.

Det är Lidköpings kommun som har startat upp EST Skaraborg-appen tillsammans med externa aktörer som polis, bostads-bolag, näringsidkare och väktarbolag.

Trygghetsvandringar i Borås

Även Borås använder Infracontrol Online i sitt trygghetsarbete, där man årligen genomför trygghetsvandringar i ett antal områden i samverkan med olika kommunala verksamheter, bolag och intresserade invånare.

– Syftet är att skapa en känsla för sitt område, att värna om det och trivas i det. Det ger möjlighet till dialog mellan verksamma aktörer och de som bor i området och är en metod för medborgare att ha inflytande och vara med att förbättra och förändra sin närmiljö, säger Johan Olovson som är IT-strateg på Borås Stad.

Under vandringarna använder man sig av kommunens app för synpunkter och felanmälan och inför varje tillfälle är det också möjligt för de invånare som inte kan delta att lämna sina synpunkter där.

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar