Lissabon

Den 7 februari arrangerar Business Sweden i samarbete med Svenska Ambassaden i Lissabon ett seminarium med temat ”Smart Cities – The Swedish way”. Syftet är att lyfta fram frågor om hur man förbättrar och kvalitetssäkrar servicen till invånarna och stärker medborgardialogen. Representanter från tre svenska kommuner kommer att visa exempel på hur man arbetar med detta i Sverige.
Även Infracontrol, som redan har en rad etablerade kontakter i Portugal, är en av talarna.

Jennifer Ekström, Project Manager på Business Sweden i Lissabon, säger att intresset från portugisiska kommuner är stort. Den ekonomiska situationen i Portugal skapar behov av olika typer av effektiviseringar, men möjligheterna till investeringar är begränsade och det är något som kräver nytänkande:

– Det finns ett stort behov och en stor efterfrågan på nya lösningar när det gäller att effektivisera arbetsflöden och kvalitetssäkra olika verksamheter inom den offentliga sektorn. Sverige ligger långt fram inom detta område och har ett mycket gott anseende här i Portugal som förknippas med kvalitet och moderna lösningar.
 

Business Sweden stöttar svensk export

Business Sweden, som är en sammanslagning av organisationerna som tidigare hette Exportrådet och Invest Sweden, har till uppgift att stärka bilden och öka kunskapen om Sverige som en attraktiv, innovativ
och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del i detta är att förenkla för svenska företag att nå ut med produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar. Ett exempel på det är seminariet som man nu arrangerar i samarbete med Svenska Ambassaden i Lissabon.

– Temat är ”Smart Cities – The Swedish way”, berättar Jennifer Ekström på Business Sweden i Lissabon. Ett hundratal portugisiska kommuner och andra offentliga organisationer är inbjudna till seminariet, där bl.a. representanter för framstående svenska kommuner och företag kommer att berätta om hur man i Sverige förbättrar och kvalitetssäkrar servicen till invånarna och stärker medborgardialogen.
 

Bild5

Cascais, en smart stad vid havet 20 min väster om Lissabon.

Svenska företag har ett gott anseende

Svenska företag har ett gott anseende i Portugal tack vare sin höga kvalitet, lyhördhet och sina moderna lösningar. Jennifer Ekström säger att Infracontrol, som är inbjudna att tala på seminariet om smarta städer,
är ett bra exempel på det. Johan Höglund, VD på Infracontrol håller med:

Det finns ett mycket stort intresse för vår molntjänst Infracontrol Online. Den används för att få kontroll över felanmälningar, synpunkter och tekniska driftlarm. Med hjälp av den skapas en konstruktiv dialog med medborgarna samtidigt som drift- och underhållsarbeten effektiviseras och kvalitetsäkras.

Johan Höglund säger att de flesta portugisiska kommuner han träffat har en hög ambitionsnivå när det gäller att effektivisera och förbättra sin service till invånare och besökare. IT-mognaden i Portugal är hög och man tar gärna till sig nya lösningar som gör nytta i vardagen.
 

Bild6

Cabo da Roca, Europas västligaste punkt, ca 4 mil väster om Lissabon.

Stora exportmöjligheter för svenska företag

Det kan vara på sin plats att nämna att utöver den offentliga sektorn, som ju har vissa ekonomiska utmaningar, har Portugal också en stor privat sektor. Där är ekonomin starkare med framgångsrika företag med en stor och väletablerad internationell marknad. Ett flertal av de stora statliga bolagen kommer även att privatiseras och man hoppas att det kommer att förbättra den ekonomiska situationen både för bolagen i sig och för Portugal som helhet. Det innebär stora möjligheter för svenska företag att exportera produkter och tjänster både till Portugal, och vidare ut på den globala marknaden.
 
Ladda hem PDF

Lämna ett svar