Kvalitetssikrede leverancer i Lund

  Siden 2011 har Lund Kommune s tekniske forvaltning anvendt Infracontrol Online til håndtering af fejlindberetninger og kommentarer. Nu bruger kommunen også servicen til at forenkle og effektivisere rapporteringen af fejlagtige leverancer. Reklamationerne rapporteres hurtigt og nemt via mobilappen og informationen sendes derefter både til leverandøren og til den som er ansvarlig for kommunens indkøbsaftaler.…