Tunneler

Vejtunneler er en god måde at lette transport på og skabe nye attraktive omgivelser de steder, hvor trafikken tidligere hastede afsted. Men samtidig stiller de krav om høj sikkerhed. Derfor er der mange tekniske installationer såsom trafikkontroludstyr, ventilation, videoovervågning, strømforsyning, belysning og pumpestationer.

Vi skaber pålidelige og fleksible løsninger, som hjælper både trafikstyrings- og driftspersonale med at have fuld kontrol over alle disse undersystemer i enhver tænkelig situation.

Løsningerne er baseret på industrielle PLC- og SCADA-systemer, der styrer og overvåger alt fra pumper og belysning til trafiklys og overvågningskameraer.

Vores åbne og fleksible systemer udmærker sig ved, at de er enkle at bruge for både trafikstyrings- og driftspersonale.

Vi har lavet styre- og overvågningssystemer til bl.a. Gnistängstunnelen, Tingstadstunnelen, Lundbytunnelen, Götatunnelen og Gårdstenstunnelen. Alt i alt består disse anlæg af mere end 50.000 signaler og har en afgørende betydning for trafikken i Gøteborg.

En fungerende helhed

Med vores mærkeuafhængige løsninger samles alle undersystemer i en fungerende helhed, hvor de kan samarbejde, så kravene til sikkerhed og trafikafvikling opretholdes.

Enkle brugerfunktioner

Brugerne i trafikstyringscentrene kan håndtere alle trafik-, drifts- og sikkerhedsfunktioner på en enkel måde i et sammenhængende, ensartet og overskueligt brugermiljø.

Hændelsesbaserede handlingsplaner

Systemet indeholder færdige handlingsplaner baseret på forskellige potentielle scenarier for at muliggøre hurtig omdirigering af trafikken eller lukning af en tunnel.

Referencer

  • Trafikverket Region Stockholm
  • Trafikverket Region Väst

Vil du vide mere?