Overvågning

Tekniske fejl og driftsforstyrrelser kan opdages, før de skaber problemer. Vi udviklede Infracontrol Online til at samle information fra forskellige typer af tekniske installationer såsom gadebelysning, vandrensningsanlæg, billetautomater eller trafiklys.

Driftsalarmer fra disse systemer samles i Infracontrol Online og bliver til sager, der sendes hurtigt og enkelt til den rette person, som så vender tilbage med oplysninger om de handlinger, der udføres.

En udfordring for installationsejere, især i den offentlige sektor, er, at det tekniske udstyr, der skal overvåges, stammer fra mange forskellige producenter og tidsperioder og har vidt forskellige funktioner. Infracontrol Online er en åben mærkeuafhængig cloud-service, der samler disse forskellige systemer et og samme sted.

Infracontrol Online kan modtage information fra ethvert system via mange forskellige kommunikationskanaler – alarmsensorer i pumpestationer, der transmitterer advarsler via SMS; styreenheder til gadebelysning, som er opkoblet via GPRS eller komplekse processystemer i vejtunneler, der er tilsluttet via VPN er blot nogle eksempler.

Alle systemer kan tilsluttes

Alle systemer til tekniske installationer i samfundets infrastruktur kan overvåges af Infracontrol Online, uanset producent, type eller kommunikationsløsning.

Fejl afhjælpes i tide

Ved hurtigt at opdage driftsfejl og advarsler kan disse afhjælpes, før fejlene kan nå at forårsage forstyrrelser.

Tilgængelig overalt

Al information og alle funktioner såsom bekræftelse af alarmer eller handlingsrapporter styres af computer eller mobiltelefon ved brug af enkle og intuitive brugerflader.

Opdag fejl automatisk

Tekniska driftlarm
Alla tekniska system kan anslutas på ett enkelt sätt till Infracontrol Online. Då kan systemen rapportera eventuella fel automatiskt, innan de hinner orsaka en störning.

h

Se større billede

Åtgärd
Driftlarmet skickas direkt till den som är ansvarig för att åtgärda felet. Oftast är det en inhyrd drift- och underhållsentreprenör.

h

Se større billede

Problemet er løst
Vedligeholdelsespersonalet har udbedret fejlen og sender en handlingsrapport. Kommunens administratorer har hele tiden fuld kontrol over det hele.

Fejlen kræver yderligere foranstaltninger
Hvis vedligeholdelsespersonalet af en eller anden grund ikke kan løse problemet, sender de en rapport vedrørende dette. Kommunens administratorer har hele tiden fuld kontrol over, hvad der sker.

h

Se større billede

Förebyggande underhåll
De tekniska driftlarmen analyseras och ger ett värdefullt underlag för förändringar som kan göra att framtida problem undviks.

h

Se større billede

Referencer

 • Drammen kommune
 • Gävle kommun
 • Göteborgs Stad
 • Lunds kommun
 • Malmö Airport
 • Malmö Stad
 • Mölndals Stad
 • Nacka kommun
 • Norrköpings kommun
 • Statens Vegvesen
 • Stockholm Stad
 • Swedavia
 • Swedavia Energi
 • Södertälje kommun
 • Tekniska verken i Linköping
 • Trafikverket Region Stockholm
 • Trafikverket Region Väst
 • Uddevalla kommun

Vil du vide mere?