Trafikkontrol

Trafik er en kompliceret proces i vores infrastruktur, der kræver kontrol og overvågning, hvis den skal fungere. Det vigtigste er selvfølgelig at give trafikstyringspersonale et klart og korrekt billede af trafiksituationen og give dem mulighed for at kontrollere og omdirigere trafikken ved hjælp af skilte, signaler og bomme efter behov.

Men der er også en række automatiske funktioner, som styrer og overvåger trafikafviklingen, f.eks. kø-advarselssystemer, variable hastighedsskilte og ulykke-varslingssystemer, der registrerer stillestående køretøjer.

Vi laver sikre, fleksible, mærkeuafhængige løsninger til alle disse funktioner baseret på industrielle styre- og overvågningssystemer, hvilket har mange fordele sammenlignet med konventionelle trafikstyringssystemer.

Alle de funktioner, der anvendes af trafikstyringspersonale samt af drifts- og vedligeholdelsespersonale, er designet til at være så enkle som mulige, så man hurtigt og sikkert kan tage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af forstyrrelser. Med færdige handlingsplaner kan trafikstyringspersonale med nogle få klik på en mus f.eks. omdirigere trafikken eller lukke en tunnel i tilfælde af en ulykke.

Unik løsning

Vi baserer vores løsninger på PLC- og SCADA-systemer, der er meget fleksible og fremtidssikret. Systemerne er åbne og nemme at integrere med alle typer af trafikudstyr.

Brugervenlighed skaber tryghed

Et trafikkontrolanlæg indeholder en stor mængde udstyr såsom skilte, bomme og vognbanesignaler. I kritiske situationer kan trafikstyringspersonale handle sikkert takket være et godt overblik og simple brugerfunktioner.

Effektiv driftsovervågning

Da alle tekniske installationer og systemer samles i én og samme platform, har operatørerne fuld kontrol over, at alt fungerer, som det skal. Det gør det også nemt for drifts- og vedligeholdelsespersonale at planlægge og gennemføre deres arbejde.

Referencer

  • Trafikverket Region Stockholm
  • Trafikverket Region Väst

Vil du vide mere?