Trafikstyring

Et samfund, der vokser, genererer stadig mere trafik. Samtidig stilles der krav om mindre miljøpåvirkning, bedre fremkommelighed og højere sikkerhed. Vi laver løsninger, der gør det muligt at udnytte den eksisterende infrastruktur bedre og øge trafiksikkerheden ved at overvåge og styre trafikafviklingen på en smartere måde.

Alle funktioner og al information samles i en enkel og overskuelig brugerflade, som gør det muligt for trafikstyringspersonale at træffe de rette beslutninger og foranstaltninger hurtigt og nemt. Derudover har systemet automatiske sikkerhedsfunktioner, der opdager trafikforsinkelser og sænker hastigheden.

Siden 2009 har vi haft hovedansvaret for udvikling, tilpasning og support af det svenske vejdirektorats Nationale Trafik Supportsystem, NTS, som bruges af trafikstyringspersonalet i vejdirektoratets trafikforvaltning i Stockholm, Gøteborg, Malmø og Gävle.

Vi har desuden leveret styre- og overvågningssystemer til et stort antal komplekse trafikfaciliteter, herunder alle tunnelerne i Gøteborg, trafikomlægningssystemet på motorvej E6 og størstedelen af de variable hastighedssystemer langs de svenske motorveje.

Brugervenlig

Vores systemer er kendte for at være simple og overskuelige, noget som kræves, hvis trafikstyringspersonale skal kunne håndtere kritiske situationer hurtigt og sikkert.

Hændelsesbaseret beslutningsgrundlag

Systemet indeholder komplet konfigurerede handlingsplaner, der aktiveres ved forskellige hændelser. Opstår der en ulykke, tager det kun nogle få minutter at lukke vognbaner og omdirigere trafikken.

Mere effektiv drift og vedligehold

Ved at overvåge alle tekniske installationer og distribuere information om eventuelle fejl direkte til driftspersonalet kan disse afhjælpes, før de forårsager trafikforsinkelser.

Referencer

  • Trafikverket Region Stockholm
  • Trafikverket Region Väst

Vil du vide mere?