Miljø

Vi bekymrer os alle om miljøet og vil gerne reducere vores klimapåvirkning. Det første skridt er selvfølgelig at reducere vores energi- og ressourceforbrug.

Vi laver løsninger, der samler information om tekniske installationer og visualiserer energiforbruget for at vise, hvordan det kan optimeres i forhold til aktuelle behov.

Vi skaber også løsninger, der reducerer energiforbruget gennem en smartere styring. Et godt eksempel er de omkring 2.000 lys-kontrolcentre rundt om i Sverige, der er forbundet til vores cloud-service Infracontrol Online.

Vi hjælper også med at beskytte miljøet ved at styre og overvåge bl.a. vandreguleringssystemer og rensningsanlæg. Et eksempel er det svenske vejdirektorats nationale vandrensningsanlægssystem, hvor vi er ansvarlige for implementeringen og udviklingen af både de lokale og centrale overvågningssystemer.

Men vi er også nødt til at tilpasse os for at kunne håndtere klimaforandringerne med stadig mere dramatiske vejrbegivenheder, hvor oversvømmelser, jordskred, storme og væltede træer giver problemer. Med vores løsninger kan information om vandstande, vind, luftkvalitet og jordbundsforhold nemt samles og hurtigt sendes ud til dem, der har brug for det.

Smartere styring og overvågning

Både miljøpåvirkninger og driftsomkostninger kan reduceres ved at styre kritiske installationer på en mere smart måde.

Information om advarsler og forstyrrelser

Vi har en smart og enkel løsning, der gør det muligt at abonnere på advarsler og anbefalinger i forbindelse med f.eks. oversvømmelse, stærk vind eller trafikforstyrrelser.

Alt kan tilsluttes

Vores løsninger er helt mærkeuafhængige, hvilket gør det muligt at tilslutte alle typer af vindmålere, niveaufølere, luftkvalitetsmålere eller jordskreds-måleudstyr, der holder styr på vores omgivelser.

Referencer

  • Härryda kommun
  • Lerums kommun
  • Lunds kommun
  • Malmö Stad
  • Mölndals Stad
  • Swedavia
  • Tekniska Verken, Linköping
  • Trafikverket

Vil du vide mere?