Tunnlar

En trafiktunnel är ett bra sätt att underlätta transporter och skapa nya attraktiva miljöer där trafiken tidigare rusade fram. Men det ställer samtidigt krav på en hög säkerhet. Därför finns en stor mängd tekniska installationer som t.ex. trafikstyrningsutrustning, ventilation, TV-övervakning, kraftförsörjning, belysning och pumpanläggningar.

Vi skapar tillförlitliga och flexibla lösningar som hjälper både trafikledare och driftpersonal att ha full kontroll över alla dessa delfunktioner i alla tänkbara situationer.

Lösningarna är baserade på industriella PLC- och SCADA-system som styr och övervakar allt från pumpar och belysning till trafiksignaler och TV-kameror.

Det som utmärker våra system är att de är öppna och flexibla och att de är mycket enkla att använda för både trafikledare och driftpersonal.

Vi har byggt styr- och övervakningssystem för bl.a. Gnistängstunneln, Tingstadstunneln, Lundbytunneln, Götatunneln och Gårdstenstunneln. Totalt omfattar dessa anläggningar mer än 50 000 signaler och har en avgörande betydelse för trafiken i Göteborg.

En fungerande helhet

Med våra fabrikatsoberoende lösningar samlas alla delsystem ihop till en fungerande helhet där de kan samverka så att kraven på säkerhet och framkomlighet upprätthålls.

Enkla användarfunktioner

Användarna i trafikledningscentralen kan hantera alla trafik-, drift- och säkerhetsfunktioner på ett enkelt sätt i en sammanhållen, enhetlig och överskådlig användarmiljö.

Händelsebaserade åtgärdsplaner

Systemen innehåller färdiga åtgärdsplaner där man utifrån olika tänkbara händelser snabbt och säkert kan leda om trafiken eller stänga av ett tunnelrör.

Vill du veta mer om våra lösningar för tunnlar?