Uddevalla advarer via SMS ved risiko for oversvømning

Oversvømmelser er et tilbagevendende problem i området langs Bäveån i det centrale Uddevalla. Siden december har man derfor anvendt Infracontrol Online for at gøre indbyggere opmærksomme på risiko for oversvømning. Det betyder, at man får tid til at forberede sig på at reducere skader, for eksempel ved at flytte sin bil fra følsomme områder. Servicen…

Ny bro förenklar vardagen i Trollhättan

Nu har Trollhättan fått ännu en öppningsbar bro över kanalen. Den nya bron heter Olidebron och öppnades för trafik den 8 oktober. Bron förenklar vardagen för fotgängare och cyklister som ska ta sig mellan områdena Olidan och Innovatum. Bron manövreras från Sjöfartsverkets kanalcentral vid sluss 3 i Trollhättan, där Infracontrol har integrerat brons funktioner i…