Trafikledning

Ett växande samhälle genererar mer och mer trafik. Samtidigt ställs högre krav på minskad miljöpåverkan, bättre framkomlighet och högre säkerhet. Vi bygger lösningar som gör det möjligt att utnyttja befintlig infrastruktur bättre och minska antalet olyckor genom att övervaka och styra trafikflödet på ett smartare sätt.

Alla funktioner och all information samlas i ett enkelt och överskådligt användargränssnitt så att trafikledarna kan fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder snabbt och enkelt. Systemen innehåller dessutom automatiska säkerhetsfunktioner som upptäcker trafikstörningar och sänker hastigheten.

Vi har sedan 2009 huvudansvaret för utveckling, anpassning och support av Trafikverkets Nationella Trafikstödsystem, NTS, som används av trafikledarna i Trafikverkets vägtrafikledningscentraler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle.

Vi har dessutom levererat styr- och övervakningssystem till ett stort antal komplexa trafik-anläggningar som t.ex. alla tunnlar i Göteborg, omledningssystem på E6 och de flesta av de variabla hastighetssystemen längs våra vägar.

Användbarhet

Våra lösningar är kända för att vara enkla och överskådliga, något som krävs för att trafikledarna ska kunna hantera kritiska situationer snabbt och säkert.

Händelsebaserat beslutsstöd

Systemen innehåller färdigkonfigurerade åtgärdsplaner som aktiveras vid olika händelser. Om t.ex. en olycka inträffar tar det bara någon minut att stänga av körfält och leda om trafiken.

Effektivare drift- och underhållsarbete

Genom att övervaka alla tekniska installationer och distribuera information om eventuella fel direkt till driftpersonalen kan dessa åtgärdas innan de orsakar trafikstörningar.

Vill du veta mer om våra lösningar för trafikledning?