Efter succesen med Infracontrol Online i Sverige og Portugal åbner Infracontrol nu et datterselskab i Danmark, med lokalkontor i København. Selv her i Danmark er der behov for at få lidt bedre kontrol over samfundets infrastruktur og kvalitetssikring af den tekniske forvaltning i den offentlige sektor. Gennem en automatiseret håndtering af fejlindberetninger, kommentarer og driftsalarmer, kan man effektivisere drift- og vedligeholdelsesarbejdet og dermed både forbedre sin service og frigøre ressourcer til værdiskabende tiltag.

Steen Rye Jeppesen, som er ansvarlig for aktiviteterne i Danmark vurderer, at der er gode muligheder for at etablere et godt samarbejde, også med de danske kommuner, på samme måde som Infracontrol har gjort i Sverige og Portugal:

– Der er store muligheder for at effektivisere den tekniske forvaltning i staten og kommunerne ved at forbedre og automatisere informationsstrømmen. Ved at gøre det lettere for borgerne at indberette fejl og ved at indsamle driftsalarmer fra tekniske installationer, får man tilgang til værdifulde oplysninger, så man kan planlægge bedre og gennemføre aktiviteter hurtigere. Det betyder, at kostbare afbrydelser undgås, samtidigt med at vigtige ressourcer frigives.

 

Et voksende internationalt community

Infracontrols satsning på et internationalt marked har fået en god start. Infracontrol Online anvendes i dag af mere end 130 kunder, hvoraf 24 er portugisiske kommuner. Udover det er et antal pilotkunder startet i Spanien.

– Satsningen i Portugal og Spanien har været et vigtigt skridt i vores internationalisering, siger Johan Höglund, CEO. Det handlede indledningsvist om at verificere servicens funktioner og vores forretningsmodel på det internationale marked. Det er gået meget godt, og vi har nu etableret flere aktiviteter i disse lande.

Han forklarer, at en af de største aktiver i internationaliseringen er, at man gennem Infracontrol Community opbygger et fællesskab, hvor viden og erfaring kan deles på tværs af alle grænser.

– Nu etablerer vi et datterselskab i Danmark og håber, at vi også her får et hastigt voksende community med endnu flere kommuner, der anvender vores cloud-service. Hvert nyt medlem tilfører ny viden og styrker derigennem det fælles arbejde med at forenkle og forbedre dagligdagen for beboere, virksomheder og besøgende.

 

En konstruktiv medborgerdialog

Infracontrol Online giver en enestående mulighed for kommunerne at skabe et konstruktivt og engageret samarbejde med borgerne. Men for at det virker, kræves en god dialog:

– Engagerede borgere er det største aktiv samfundet har, siger Johan Höglund. At tilbyde en enkel mulighed for at indberette fejl er vigtigt, men for at få en langsigtet og konstruktiv dialog med borgerne, må man skabe involvering ved, at den information som indsendes virkelig tages hånd om og gør en forskel.

Ifølge Johan Höglund er det som betyder mest naturligvis, at borgerne mærker, at fejl som indberettes bliver behandlet hurtigt. Det forbedrer samarbejdet og øger lysten til at bidrage til at skabe et bedre fungerende samfund.
 

Infracontrol Online indsamler oplysninger om fejl fra borgerne og fra tekniske installationer, så de kan sendes til den rette person for udførsel. Når fejlen er rettet, bliver det rapporteret til kommunen, som med information og proaktive foranstaltninger, kan forhindre at lignende problemer opstår igen.

 

Hent PDF

Skriv et svar