Foto: Visit Trosa

Flere og flere kommuner tilslutter sig Infracontrol for at forbedre deres service til deres borgere. Det er først og fremmest enkeltheden, muligheden for at indsamle både driftsalarmer og fejlindberetninger samt kvalitetssikringen af eksterne entreprenører, som er årsagen til at flere og flere anvender virksomhedens cloud-service. Infracontrol Community består nu af ca. 140 offentlige virksomheder, der forenkler og effektiviserer deres arbejde, hvor de nyeste medlemmer er Linköping, Norrtälje, Skellefteå, Årjäng og Trosa.

Christoffer Eriksson, Gade- og parkingeniør i Trosa kommune, forklarer hvorfor man valgte Infracontrol:

– Frem for alt er det systemets enkelthed for brugerne og en løbende tilbagemelding, men også dets muligheder for os at følge op på sager. Vi er overbeviste om, at kontrollen over sager bliver utrolig meget bedre, tilgængelighed og service til borgerne samt kommunikationen mellem os og vores entreprenører ligeså. Med indførelsen får vi på sigt mulighed for at planlægge vedligeholdelsesarbejdet meget bedre, når al information samles på ét sted. Informationen, som vi får ind i systemet, giver os mulighed for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne, fordi vi får en helt ny statistik over alle de fejl, vi udbedrer om året.

 

En Smart City-platform til både borgere og tekniske installationer

Infracontrol Online blev sat i drift i 2003 og har været i gang siden da og der er nu mange, som gør brug af servicen.

– Vi har nu omkring 140 kunder indenfor statslig og kommunal forvaltning, som bruger servicen, og vi ser en stabil fremgang fremadrettet, siger Ellinor Andersson, som er forretningsudvikler. Vi holder sammen på kunderne i det vi kalder Infracontrol Community, hvor de udveksler erfaringer og hjælper os med fortsat at forbedre servicen.

De fleste medlemmer i Infracontrol Community bruger servicen til håndtering af fejlindberetninger. Men en vigtig årsag til valget af Infracontrol er muligheden for at tilslutte tekniske installationer fortæller Ellinor Andersson:

– De tekniske installationer i samfundets infrastruktur leveres af mange leverandører og består af forskellige tekniske systemer af varierende alder, funktion og opbygning. Desuden fordeles ansvaret for udbedring af fejl på mange forskellige aktører som driftspersonale, entreprenører og forsyningscentraler.

Ved at have en og samme service til håndtering af både fejlindberetninger fra borgere og driftsalarmer fra tekniske installationer, samles al information på ét sted og kommunen får et komplet overblik over, hvad der ikke fungerer.
 

Enkle mobile funktioner giver hurtig udbedring

Når man først har modtaget information om, hvad der ikke fungerer, er det naturligvis vigtigt at distribuere informationen til dem, som er ansvarlige for at rette fejlene.

– De vigtigste egenskaber i vores service er, at funktionerne er nemme at bruge og let tilgængelige, uanset hvor man er, siger Rasmus Höglund, interaktionsdesigner. Det er ekstra vigtigt for dem, som arbejder ude i felten, da arbejds-situationen kan være besværlig og mange er eksterne entreprenører, som måske ikke bruger servicen hver dag.

Han fortæller, at Infracontrol for nyligt har gennemført en undersøgelse blandt driftspersonale og af de 70 som svarede siger ca 95% at det er nemt eller meget nemt at tage imod sager og rapportere deres udbedringer.

– Det er en god bedømmelse og sikkert en væsentlig grund til, at så mange vælger at gøre brug af Infracontrol Online i deres aktiviteter, siger Rasmus Höglund. En enkel sagshåndtering og hurtig udbedring forbedrer servicen til borgerne, samtidig med at kommunen frigiver tid til andet.

Han siger endvidere at forbedringsarbejdet foregår løbende og at resultaterne af undersøgelsen og de andre diskussioner, der holdes med medlemmerne i Infracontrol Community, danner grundlaget for det arbejde.

Infracontrol Online gør nytte i mange kommuner ved at forenkle og give fuld kontrol fra fejlindberetning eller driftsalarmer til gennemførte udbedringer.

 

Hent som PDF

Skriv et svar