Miljö

Vi är alla rädda om vår miljö och vill minska vår klimatpåverkan. Första steget är förstås att minska vår energi- och resursförbrukning.

Vi bygger lösningar som samlar ihop information om tekniska installationer och visualiserar energiåtgången så att förbrukningen kan optimeras i förhållande till det verkliga behovet.

Vi skapar också lösningar som minskar energiförbrukningen genom smartare styrning. Ett exempel på det är de ca 2 000 belysningscentraler i landet som styrs av vår molntjänst Infracontrol Online.

Vi hjälper också till med att skydda miljön, genom styrning och övervakning av bland annat vattenregleringssystem eller reningsanläggningar. Ett exempel på det är Trafikverkets nationella system för VA-anläggningar där vi ansvarar för utbyggnad och utveckling av både de lokala och centrala övervakningssystemen.

Men vi behöver också anpassa oss och kunna hantera ett föränderligt klimat med allt mer dramatiska vädersituationer, där översvämningar, ras eller stormar med omkullblåsta träd ställer till problem. Med våra lösningar kan information om vattennivåer, vindar, luftkvalitet och markförhållanden enkelt samlas ihop och snabbt skickas ut till de som behöver den.

Smartare styrning och övervakning

Genom att styra kritiska anläggningar på ett smartare sätt, kan både miljöpåverkan och driftkostnader minskas.

Störningsinformation

Vi har en smart och enkel lösning som gör det möjligt att prenumerera på störningsinformation om t.ex. översvämningar, kraftiga vindar eller trafikstörningar.

Allt kan anslutas

Våra lösningar är helt fabrikatsoberoende vilket gör det möjligt att ansluta alla typer av vindmätare, nivågivare, luftkvalitetsmätare eller rasdetektorer som håller koll på vår miljö.

Vill du veta mer om våra lösningar för miljö?