Trafikstyrning

Trafik utgör en komplicerad process i vår infrastruktur som kräver styrning och övervakning för att den ska fungera. Det allra viktigaste är förstås att ge trafikledarna en korrekt och tydlig bild över trafiksituationen och att ge dem möjlighet att styra och leda om trafiken via skyltar, signaler och bommar vid behov.

Men det finns också en rad automatiska funktioner som styr och övervakar flödet, som t.ex. kövarningssystem, variabla hastighetsskyltar och incidentdetekteringssystem som upptäcker stillastående fordon.

Vi skapar säkra, flexibla och fabrikatsoberoende lösningar för alla dessa funktioner, baserade på industriella styr- och övervakningssystem, vilket har många fördelar jämfört med traditionella system för trafikstyrning.

Alla funktioner som används av trafikledare samt av drift- och underhållspersonal är utformade för att vara så enkla som möjligt, så att man kan vidta nödvändiga åtgärder snabbt och säkert vid störningar. Med färdiga åtgärdsplaner kan trafikledarna med några musklick till exempel leda om trafiken eller stänga av ett tunnelrör vid en olycka.

Unik lösning

Vi baserar våra lösningar på PLC- och SCADA-system som ger hög flexibilitet och framtidssäkerhet. Systemen är öppna och enkla att integrera med alla typer av trafikutrustningar.

Användbarhet skapar trygghet

En trafikstyrningsanläggning innehåller en stor mängd utrustning, som skyltar, bommar och körfältssignaler. I en kritisk situation kan trafikledarna agera säkert tack vare god överblick och enkla användarfunktioner.

Effektiv driftövervakning

Genom att alla tekniska installationer och system samlas i en och samma plattform får man full kontroll över att allt fungerar som det ska. Det gör det också enkelt för drift- och underhållspersonalen att planera och genomföra sitt arbete.

Vill du veta mer om våra lösningar för trafikstyrning?