Foto: Visit Trosa

Fler och fler kommuner ansluter sig till Infracontrol för att förbättra sin service till sina medborgare. Det är främst enkelheten, möjligheten att samla in både driftlarm och felanmälningar samt kvalitetssäkringen av externa entreprenörer som gör att fler och fler använder sig av företagets molntjänst. Infracontrol Community består nu av ca 140 offentliga verksamheter som förenklat och effektiviserat sitt arbete, där de senaste medlemmarna är Linköping, Norrtälje, Skellefteå, Årjäng och Trosa.

Christoffer Eriksson, Gatu- och parkingenjör i Trosa kommun berättar om varför man valt Infracontrol:

– Framförallt är det systemets enkelhet för användarna och en kontinuerlig återkoppling, men även dess möjligheter för oss att följa upp åtgärder. Vi är övertygade om att kontrollen över ärenden blir otroligt mycket bättre, tillgänglighet och service till medborgarna samt kommunikationen mellan oss och våra entreprenörer likaså.

Vid införandet kommer vi på sikt ha möjlighet att planera underhållsarbetet mycket bättre när all information finns samlat på samma ställe. Informationen vi får in i systemet ger oss en möjlighet att sänka underhållskostnader eftersom vi kommer få en helt ny statistik över alla fel vi åtgärdar på ett år.

En Smart City-plattform för både invånare och tekniska installationer

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess, och det är nu många som tar hjälp av tjänsten.

– Vi har nu ungefär 140 kunder inom statlig och kommunal förvaltning som använder sig av tjänsten, och vi ser en fortsatt stadig ökning framöver, säger Ellinor Andersson som är affärsutvecklare. Vi håller samman dessa inom det som vi kallar Infracontrol Community, där de utbyter erfarenheter och hjälper oss att fortsätta förbättra tjänsten.

De flesta medlemmarna i Infracontrol Community använder tjänsten för hantering av felanmälningar. Men en viktig anledning till valet av Infracontrol är möjligheten att ansluta tekniska installationer berättar Ellinor Andersson:

– De tekniska installationerna i samhällets infrastruktur levereras av många leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom fördelas ansvaret för åtgärdandet av fel på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Genom att ha en och samma tjänst för hantering av både felanmälningar från invånare och driftlarm från tekniska installationer samlas all information på ett ställe och kommunen får full koll på vad som eventuellt inte fungerar.

Enkla mobila funktioner ger snabba åtgärder

När man väl har fått in information om vad som inte fungerar är det förstås viktigt att distribuera informationen till de som är ansvariga för att rätta till felen.

– De viktigaste egenskaperna i vår tjänst är att funktionerna är enkla att använda och lätt åtkomliga var man än är, säger Rasmus Höglund, interaktionsdesigner. Det är extra viktigt för de som arbetar ute i fält, eftersom arbets-situationen kan vara besvärlig och många är externa entreprenörer som kanske inte använder tjänsten varje dag.

Han berättar att Infracontrol nyligen genomfört en enkät bland driftpersonal och av de 70 som svarade säger ca 95% att det är enkelt eller mycket enkelt att ta emot ärenden och rapportera sina åtgärder.

– Det är ett bra betyg, och säkert ett viktigt skäl till att så många väljer att ta hjälp av Infracontrol Online i sina verksamheter, säger Rasmus Höglund. En enkel ärendehantering och snabba åtgärder förbättrar servicen till invånarna och gör samtidigt att kommunen kan frigöra tid för annat.

Han säger vidare att förbättringsarbetet ständigt pågår och att resultatet av enkäten och de andra diskussioner som förs med medlemmarna i Infracontrol Community utgör grunden för det arbetet.

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd.

 

Hämta artikel som PDF

Lämna ett svar