Driftövervakning

Tekniska fel och driftstörningar kan upptäckas redan innan de hinner ställa till med problem. Infracontrol Online är därför utvecklat för att hämta in information från olika typer av system för tekniska installationer, som t.ex. gatubelysning, VA-anläggningar, biljettautomater eller trafiksignalanläggningar.

Driftlarmen från dessa system samlas i Infracontrol Online och blir till ärenden som distribueras snabbt och enkelt till rätt person som sedan rapporterar tillbaka om de åtgärder som utförs.

En utmaning för alla anläggningsägare, speciellt inom offentlig sektor, är att de tekniska installationerna som ska övervakas är av många olika fabrikat, från olika tidsåldrar och med vitt skilda funktioner. Infracontrol Online är en öppen och fabrikatsoberoende molntjänst som samlar alla dessa olika system i en och samma punkt.

Infracontrol Online har möjlighet att ta emot information från vilka system som helst och via många olika kommunikationskanaler. Larmsändare i en pumpanläggning som skickar larm via SMS, styrenheter för vägbelysning som är uppkopplade via GPRS eller komplexa processystem i trafiktunnlar som är anslutna via VPN är bara några exempel.

Alla system kan anslutas

Alla system för tekniska installationer i samhällets infrastruktur kan övervakas med Infracontrol Online oavsett fabrikat, typ eller kommunikationslösning.

Fel åtgärdas i tid

Genom att snabbt och säkert detektera driftfel och larm kan dessa åtgärdas innan de hinner orsaka störningar.

Åtkomligt överallt

All information och alla funktioner, som kvittering av larm eller åtgärdsrapporter, hanteras via dator eller mobiltelefon med enkla och intuitiva användargränssnitt.

Upptäck fel automatiskt

Tekniska driftlarm
Alla tekniska system kan anslutas på ett enkelt sätt till Infracontrol Online. Då kan systemen rapportera eventuella fel automatiskt, innan de hinner orsaka en störning.

h

Klicka för större bild

Åtgärd
Driftlarmet skickas direkt till den som är ansvarig för att åtgärda felet. Oftast är det en inhyrd drift- och underhållsentreprenör.

h

Klicka för större bild

Ärendet klart och avslutat
Utföraren har åtgärdat felet och lämnar en åtgärdsrapport. Kommunen har full kontroll över vad som händer och kan följa upp antal fel, åtgärdstider m.m.

Ärendet kräver vidare åtgärd
Utföraren kan av någon anledning inte åtgärda felet och lämnar därför en rapport om detta. Kommunen kan hela tiden se alla aktiviteter som görs i ärendet.

h

Klicka för större bild

Förebyggande underhåll
De tekniska driftlarmen analyseras och ger ett värdefullt underlag för förändringar som kan göra att framtida problem undviks.

h

Klicka för större bild

Lär dig mer om nyttan med Infracontrol Online