Automation

Samhällets infrastruktur innehåller många tekniska installationer med en avgörande betydelse för att vår vardag ska fungera. Med våra lösningar styrs och övervakas de på ett enkelt och säkert sätt.

I takt med att vi blir fler och fler ökar belastningen på samhällets infrastruktur. Vi vill kunna leva tryggt och enkelt och att vårt vardagsliv inte utsätts för några onödiga störningar. Samtidigt ställs allt högre krav på att transporter av människor och gods ska vara säkra och miljövänliga.

Därför finns en mängd olika tekniska anläggningar och installationer, som t.ex. gatubelysning, pumpanläggningar och trafiksignaler. Dessutom finns komplexa anläggningar som tunnlar, öppningsbara broar, spåranläggningar och vattenregleringsanläggningar som i sig innehåller en stor mängd tekniska installationer och system.

Vi är specialister på att bygga IT-lösningar som styr och övervakar dessa installationer på ett säkert och tillförlitligt sätt. Våra lösningar är baserade på väl beprövad industriell automationsteknik i form av PLC- och SCADA-system samt kommunikationslösningar som Profibus och specifika protokoll för vägutrustning som t.ex. RSMP.

Tillsammans med våra kunder skapar vi på detta sätt en mer intelligent infrastruktur som förenklar vardagen för oss alla.

Broar och slussar

Vi bygger användarvänliga manöversystem där man med god överblick och kontroll hanterar alla drift-, trafik och säkerhetsfunktioner.

Läs mer

Tunnlar

Vi skapar tillförlitliga och flexibla lösningar som hjälper både trafikledare och driftpersonal att ha full kontroll över alla dessa delfunktioner i alla tänkbara situationer.

Läs mer

Spårtrafik

Vi har lång erfarenhet av att bygga lösningar där man med god överblick och kontroll kan hantera både planerade och oförutsedda händelser på ett snabbt och säkert sätt.

Läs mer

Flygplatser

Vi hjälper till att förbättra och förenkla trafikflöden. Med våra lösningar för styrning och övervakning får man full kontroll och upptäcker snabbt om något inte fungerar som det ska.

Läs mer

Vägbelysning

Vi gör det möjligt att spara energi och förenkla drift- och underhållsarbetet genom att styra belysningen lite smartare och anpassa den efter det verkliga behovet.

Läs mer

Miljö

Vi skapar lösningar som både optimerar energiförbrukningen och säkerställer att miljön skyddas på ett bra sätt genom smarta lösningar för styrning och övervakning.

Läs mer

Vill du veta mer?