Trafikmätning

Säker och tillförlitlig trafikmätning ger underlag för beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder där det behövs bäst. Vi erbjuder lättanvända och tillförlitliga lösningar med radar- eller kamerateknik som ger möjlighet att räkna fotgängare, cyklister, bilar och andra trafikslag med samma enhet. En ny och effektiv metod är att övervaka och mäta trafik med 3D-kameror.

Mätdata överförs till Infracontrol Online eller till kundens trafikdatabas för visualisering och analys. Vår systemlösning för insamling av trafikdata gör det möjligt att ansluta många olika mätutrustningar oavsett typ eller fabrikat.

Mätpunkterna presenteras på en karta och det är enkelt att ta fram statistik över hur trafiken ser ut på olika platser och tider. Förutom att informationen presenteras på ett tydligt sätt får man också möjlighet att kombinera information om antalet trafikanter med t.ex. väderinformation.

Fler och fler städer satsar på att främja cykel- och gångtrafik. Det kan handla om allt från att anlägga nya och bättre gångvägar till erbjudanden om lånecyklar. Men vilka åtgärder ger mest nytta och var bör man sätta in dem? Genom att kartlägga fotgängar- och cykelflöden med våra lösningar kan man skapa sig en uppfattning om var, när och hur människor rör sig.

Alla typer av system kan anslutas

Utvecklingen av olika lösningar för trafikmätning går snabbt och det finns en mängd olika typer av utrustning. Med våra lösningar samlas data från alla dessa, oavsett typ eller fabrikat.

Effektiv driftövervakning

Med en effektiv driftövervakning upptäcks eventuella tekniska fel snabbt så att de kan  skickas direkt till rätt person för åtgärd.

Överskådlig presentation

Med enkla och tydliga funktioner för att sammanställa och presentera insamlad data kan man snabbt och enkelt analysera trafiksituationen i Infracontrol Online.

Några av våra lösningar

Våra lösningar är enkla att jobba med och finns i varianter som passar alla behov. Enheterna är självförsörjande med ström och passar därför särskilt bra för korttidsmätningar av trafikflöden.

Det är enkelt att ansluta dem till Infracontrol Online för driftövervakning samt visualisering och analys av data.

Portabel trafikmätningsutrustning
Batteridrivna radarmätenheter där data kan skickas via mobildatanätet, laddas ned med Bluetooth eller kabel. Enheterna lämpar sig för mätning av all trafik.

Flyttbara dynamiska hastighetsskyltar
Skyltar som visar fordonens hastighet och samlar statistik över hur hastighetsbegränsningarna följs. Skyltarna förses med budskapet “DIN FART” och fordonets aktuella hastighet, eller “HÄR GÄLLER” och visa tillåten hastighet om fordonet kör över denna gräns. Utformningen i övrigt anpassas efter önskemål.

Fasta mätplatser
Enheter som registrerar cykeltrafik med induktiva slingor eller radar och ger information om flöde, hastighet och riktning för varje enskild passage.

Infracontrol Online – Visualisering av trafikdata
Vår webbtjänst som knyter samman alla typer av enheter och visualiserar informationen på internet, till exempel kommunens hemsida.

Vill du veta mer om våra lösningar för trafikmätning?