Styrning

Alla tekniska system som är anslutna till Infracontrol Online kan också styras, antingen automatiskt eller manuellt.

Den manuella styrningen kan vara t.ex. tändning av belysningsanläggningar, återställning av larm eller start av en värmeanläggning. Styrningen sker från dator eller mobiltelefon med enkla funktioner, men kräver givetvis att man har behörighet för detta.

Den automatiska styrningen kan ske baserat på t.ex. ljusnivå eller specifika händelser. Infracontrol Online kan konfigureras med enkla algoritmer och logik för att hantera de vanligast förekommande behoven.

En annan form av automatisk styrning är schemalagd styrning. Det kan till exempel handla om att släcka ned belysningsanläggningar nattetid, baserat på ett i förväg definierat schema. Schemat är enkelt att konfigurera och redigera för användarna.

Smartare styrning spar energi

Genom att anpassa drifttiden efter det verkliga behovet kan man spara mycket energi utan att minska den upplevda kvaliteten.

Manuell styrning

Drift- och underhållsarbetet underlättas när man enkelt kan styra belysningen från Infracontrol Onlines mobilapp.

Allt kan anslutas

Infracontrol Online är en öppen och fabrikatsoberoende molntjänst som kan styra alla typer av tekniska system och installationer.

Styr smartare

Allt kan styras
Alla tekniska system som är anslutna till Infracontrol Online kan också styras på ett enkelt sätt.

Automatisk styrning
Den automatiska styrningen kan ske baserat på t.ex. ljusnivå, specifika händelser eller ett fastställt schema. Infracontrol Online kan konfigureras med enkla algoritmer och logik för att hantera de vanligast förekommande behoven.

Manuell styrning
Den manuella styrningen kan vara t.ex. tändning av belysningsanläggningar, återställning av larm eller start av en värmeanläggning. Styrningen sker från dator eller mobiltelefon med enkla funktioner.

h

Klicka för större bild

Lär dig mer om nyttan med Infracontrol Online