Störningsinformation

Infracontrol Online gör det möjligt att snabbt och enkelt distribuera information vid störningar i samhällets infrastruktur.  Det kan t.ex. vara information om trafikstörningar, översvämningar, vattenavstängning, vattenkvalitet på en badplats eller större evenemang som påverkar samhällets normala funktioner.

Störningsinformationen kan genereras automatiskt av de tekniska system som är anslutna till Infracontrol Online, eller manuellt av t.ex. driftansvariga på kommun eller en informationscentral.

De som är intresserade av att ta del av störningsinformation anmäler sig via anläggningsägarens hemsida för prenumeration på meddelanden inom ett specifikt område.

När sedan en störning uppstår distribueras meddelanden automatiskt till prenumeranterna enligt de mallar som lagts in i Infracontrol Online.

Lösningen med mallar och olika behörighetsnivåer gör att personalen på plats, t.ex. vid ett vägarbete eller de som arbetar med en vattenläcka, själva kan informera allt eftersom situationen förändras. Därmed blir informationen till mottagarna både snabb och korrekt.

Informera enkelt

Infracontrol Onlines funktion för störningsinformation avlastar kontaktcenter och annan personal som arbetar med att lämna information till invånarna.

Störningsinformation via SMS

Genom att anmäla sig för prenumeration inom ett visst område, t.ex. en färjeled, får man snabbt information om något avviker från det normala.

Minskade skador

Skador kan undvikas om man får information i tid, så att man t.ex. kan flytta sin bil eller ta hand om saker i källaren när det finns risk för översvämning.

Nå ut med viktig information

Skapa meddelanden
Meddelanden baseras på i förväg fastställda mallar och genereras automatiskt av tekniska system eller manuellt av kommunen och dess inhyrda entreprenörer.

Prenumerera på meddelanden
De som är intresserade av att ta del av störningsinformation anmäler sig via kommunens hemsida för prenumeration på meddelanden inom ett specifikt område.

h

Klicka för större bild

Lär dig mer om nyttan med Infracontrol Online