Parkeringsledning

En levande stadskärna både förutsätter och genererar biltrafik. Genom att hjälpa bilister att snabbt och enkelt hitta en ledig plats kan man förbättra både tillgänglighet, framkomlighet och miljö. Samtidigt får man full kontroll på parkeringssituationen och kan styra trafiken dit man vill ha den.

Med våra lösningar kan alla typer av skyltar och räknesystem kopplas samman till en fungerande helhet och man får dessutom ett system som är skalbart och som kan anpassas efter förändrade behov.

Bilarna räknas med magnetslingor, IR-detektorer, sensorer på varje enskild plats eller kameror vid in- och utfarterna till parkeringshus och utomhusparkeringar. Informationen samlas in via trådlös eller fast kommunikation och bearbetas innan den distribueras till informationsskyltarna. Det är lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler parkeringsanläggningar när behoven förändras.

Alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon. Det gäller både driftövervakningen som skickar larm om något inte fungerar som det ska, och funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

Förbättrad framkomlighet och miljö

Genom att bilisterna snabbt hittar till lediga parkeringsplatser minskar söktrafiken samtidigt som parkeringsanläggningarna nyttjas bättre.

Flexibilitet

Skyltar och räknesystem är anslutna via trådlös kommunikation, vilket gör det enkelt att flytta dessa och anpassa parkeringsledningssystemet efter förändrade behov.

Alla typer av skyltar och system

Vår lösning är byggt på en öppen fabrikatsoberoende plattform dit alla typer av fabrikat av skyltar och räknesystem kan anslutas.

Vill du veta mer om våra lösningar för parkeringsledning?