Felanmälan

Engagerade medborgare är en av de största tillgångarna en kommun kan ha. Enkla och lätt tillgängliga möjligheter att lämna felanmälningar och synpunkter gör att medborgare känner sig delaktiga i kommunens arbete och att de kan påverka sin närmiljö på ett bättre sätt.

Men för att man ska få ett långsiktigt och konstruktivt samarbete måste man ha möjlighet att ta hand om informationen och se till att den gör skillnad. Infracontrol Online ger en unik möjlighet för kommuner att skapa ett konstruktivt och engagerat samarbete med invånare, företag och driftentreprenörer.

Tjänsten kan ta emot felanmälningar och synpunkter på många olika sätt:
Via formulär som fylls i av kundtjänst, formulär på kommunens hemsida eller Facebook, mobilapp, eller via andra appar och webbtjänster som t.ex. Fixa Min Gata.

Konstruktiv medborgardialog

Genom att ge människor enkla möjligheter att rapportera fel, och snabbt ge information tillbaka om de åtgärder som vidtas, skapas ett konstruktivt samarbete.

Få koll på saker som inte fungerar

Invånarna i ett samhälle utgör många och intelligenta sensorer som snabbt kan upptäcka sådant som inte fungerar, så att felen kan åtgärdas innan större störningar uppstår.

Många kanaler

Infracontrol Online kan ta emot information från många andra system för felanmälan. Det unika med vår tjänst är att den ger full kontroll på hela processen, från felanmälan till åtgärd och tillbaka igen.

Full kontroll över alla felanmälningar

Felanmälan
En invånare gör en felanmälan via en app, i ett formulär på kommunens hemsida eller Facebooksida, eller genom att ringa till kommunen där en handläggare registrerar felet.

h

Klicka för större bild

Direkt åtgärd
Felanmälan skickas direkt till den som är ansvarig för att åtgärda felet. Oftast är det en inhyrd drift- och underhållsentreprenör.

Via en handläggare
Ibland måste en felanmälan granskas, godkännas och prioriteras av en handläggare innan ärendet skickas till ansvarig utförare för åtgärd.

h

Klicka för större bild

Ärendet klart och avslutat
Utföraren har åtgärdat felet och lämnar en åtgärdsrapport. Kommunen har full kontroll över vad som händer och kan följa upp antal fel, åtgärdstider m.m.

Ärendet kräver vidare åtgärd
Utföraren kan av någon anledning inte åtgärda felet och lämnar därför en rapport om detta. Kommunen kan hela tiden se alla aktiviteter som görs i ärendet.

h

Klicka för större bild

Meddelande skickas till invånaren
Kommunens handläggare avslutar ärendet och ett förkonfigurerat eller manuellt redigerat meddelande skickas till den som anmälde felet, som tack för hjälpen.

Förebyggande underhåll
Felanmälningarna analyseras och ger ett värdefullt underlag för förändringar som kan göra att framtida problem undviks.

h

Klicka för större bild

Lär dig mer om nyttan med Infracontrol Online