Flygplatser

En flygplats präglas av intensiva trafikflöden, både till och från den men också inom själva flygplatsen. Vi bygger lösningar för att förbättra och förenkla dessa flöden på olika sätt. Med våra lösningar för styrning och övervakning får man full kontroll och upptäcker snabbt om något inte fungerar som det ska.

Ett exempel på det är det system för styrning och övervakning av mer än 30 rulltrappor, 150 dörrar och 30 hissar som används dygnet runt på Arlanda flygplats. Systemet kallas Passenger Guidance System och ser till att passagerarflödena hanteras säkert och smidigt. Systemet är uppbyggt med 38 PLC-system och 100 pekskärmar.

Ett annat exempel är driftövervakning och hantering av felanmälningar för parkeringsanläggningar på Malmö Airport. Genom att upptäcka driftstörningar och åtgärda dessa snabbt har både kundservice och trafikflöden kunnat förbättras betydligt.

Smidigare flöden

Genom att ansluta tekniska installationer till ett gemensamt överordnat system, och integrera hantering av felanmälningar och åtgärder, kan man säkerställa och optimera flygplatsens olika flöden.

Full kontroll

På en flygplats finns en stor mängd tekniska installationer och system. Genom att ansluta dessa till vår molntjänst Infracontrol Online kan eventuella fel åtgärdas innan de orsakar störningar.

Smartare styrning spar energi

Smartare styrning, där tändning och släckning av belysningen på flygplatsen anpassas efter det verkliga behovet, kan minska energiförbrukningen med upp till 50%.

Vill du veta mer om våra lösningar för flygplatser?