Broar och slussar

Alla som sett ett stort fartyg sakta glida förbi under en broöppning eller in i en sluss inser att det handlar om stora krafter och god manöverförmåga. Med en hög trafikintensistet över bron måste det dessutom gå snabbt. Det kräver skicklighet och precision av både fartygsbesättning samt bro- och slussvakter.

Vi har lång erfarenhet av att bygga användarvänliga manöversystem där man med god överblick och kontroll kan hantera både planerade och oförutsedda händelser på ett snabbt och säkert sätt.

Lösningarna är baserade på industriella PLC- och SCADA-system som styr och övervakar bromaskineri, slussluckor samt all säkerhetsutrustning som t.ex. TV-kameror, bommar, trafiksignaler och annan säkerhetsutrustning.

Det som utmärker våra system är att de är öppna och flexibla och att de är mycket enkla att använda för både trafikledare och driftpersonal.

Drygt 12 öppningsbara broar och 6 slussanläggningar styrs och övervakas av lösningar som levererats av oss. Några av dessa är Götaälvbron, Danviksbron, Falsterbobron samt slussarna i Trollhätte kanal.

Fjärrstyrning kräver hög säkerhet

Fler och fler slussar och öppningsbara broar moderniseras och förses med system för fjärrstyrning. Våra lösningar ger full kontroll och garanterar en hög säkerhetsnivå.

Många tekniska delsystem

Vi samlar ihop alla olika delsystem till en fungerande helhet, så att bro- och slusspersonalen får en god överblick och kan genomföra säkra manövrar.

Enkelt användargränssnitt

Med våra enkla och överskådliga grafiska användargränssnitt har man full kontroll och kan manövrera anläggningarna på ett enkelt sätt.

Vill du veta mer om våra lösningar för broar och slussar?