Trafikinformation

När en trafikstörning inträffar uppstår snabbt stora problem, och det är viktigt att snabbt nå ut med tydlig och relevant information. Trafikanterna behöver få veta att det hänt något så att trafikflödet kan minska och så att de kan undvika köbildningar. Trafikledarna behöver lämna information via många olika kanaler och om möjligt leda om trafiken.

Vi skapar lösningar som samlar in information om trafikflöden och visualiserar dessa, och bygger stödsystem som hjälper trafikledarna att informera trafikanter och allmänhet.

Våra system är helt fabrikatsoberoende och kan hantera alla typer av trafikinformationsutrustning, från enkla hastighetsskyltar till fullgrafiska meddelandeskyltar.

Trafikverkets meddelandeskyltar för trafikinformation ute i trafiken, skyltarna för trafikinformation i Trafikverkets 40 färjeleder och de gång- och cykelbarometrar som sätts upp i fler och fler kommuner, är några exempel på de system som styrs- och övervakas av våra lösningar.

Smarta funktioner för driftövervakning gör att information om driftfel snabbt skickas till driftpersonal för åtgärd.

Fabrikatsoberoende

Alla typer av informationsskyltar kan anslutas till våra lösningar, via många olika kommunikationskanaler. På det sättet får man ett väl sammanhållet och enhetligt system med god framtidssäkerhet och flexibilitet.

Rätt information på rätt plats

Våra stödsystem hjälper trafikledarna att snabbt nå ut med rätt information på rätt plats. Genom att mata in information om en störning genereras meddelanden som sedan bara behöver godkännas av trafikledaren.

Full kontroll

Alla installationer övervakas kontinuerligt och eventuella driftstörningar upptäcks direkt. Informationen distribueras till driftpersonalen som då kan åtgärda felen snabbt.

Några av våra lösningar

Här är några exempel på lösningar vi erbjuder. Gemensamt för dem alla är att de enkelt ansluts till Infracontrol Online för driftövervakning samt visualisering och analys av detta.

Portabel trafikmätningsutrustning
Batteridrivna radarmätenheter där data kan skickas via mobildatanätet, laddas ned med Bluetooth eller kabel. Enheterna lämpar sig för mätning av all trafik.

Fasta mätplatser
Enheter sin registrerar cykeltrafik med induktiva slingor eller radar och ger information om flöde, hastighet och riktning för varje enskild passage.

Cykelbarometer
Informationstavla med mätutrustning som presenterar antal cyklister, väder, luftkvalitet eller annan information som hämtas från integrerade sensorer eller från internet.

Infracontrol Online – Visualisering av trafikdata
Webbtjänst som knyter samman alla typer av enheter och visualiserar informationen på internet, till exempel på kommunens hemsida.

Vill du veta mer om våra lösningar för trafikinformation?