Spårtrafik

Spårtrafik är ett miljövänligt sätt att transportera människor och gods. Men det är också förknippat med höga krav på säkerhet, både vad gäller trafiksäkerhet och driftsäkerhet.

Vi har lång erfarenhet av att bygga lösningar där man med god överblick och kontroll kan hantera både planerade och oförutsedda händelser på ett snabbt och säkert sätt.

Lösningarna är baserade på industriella PLC- och SCADA-system som styr och övervakar signaler, växlar, växelvärme och andra kringliggande funktioner.

Det som utmärker våra system är att de är mycket överskådliga och enkla att använda för såväl trafikledare som driftpersonal.

Systemen i Göteborg och Oslo omfattar drygt 10 större anläggningar med hundratals fordonsrörelser varje minut.

Säker trafik sedan 1996

Redan 1996 utvecklade vi det koncept som fortfarande används dygnet runt av trafikledare och driftpersonal i Göteborg och Oslo.

Överblick och kontroll

All information presenteras i tydliga och lättanvända grafiska användargränssnitt. Där har man tillgång till enkla funktioner för att t.ex. att ställa om växlar eller signaler.

Smart uppspelningsfunktion

Systemet loggar alla signalförändringar och presenterar informationen i diagram eller med en uppspelningsfunktion, som är ett bra stöd vid utredning av trafikstörningar.

Vill du veta mer om våra lösningar för spårtrafik?