Vägbelysning

Väg- och gatubelysningen i våra städer och kommuner är viktig för att underlätta livet och upprätthålla trygghet och säkerhet för invånare och trafikanter. Men det är samtidigt en av de större enskilda energiförbrukarna i samhällets infrastruktur.

Vi gör det möjligt att spara stora mängder energi genom att styra belysningen lite smartare och anpassa den efter det verkliga behovet. Det spar pengar och minskar miljöbelastningen.

Samtidigt får man tillgång till en tillförlitlig driftövervakning så att man har full kontroll över att allt fungerar som det ska.

Vår lösning bygger på att belysningscentralerna förses med valfri typ av styrenhet. Dessa ansluts tillsammans med valfritt antal ljussensorer via GPRS till vår molntjänst Infracontrol Online.

Idag styrs mer än 2 000 belysningscentraler i Sverige från Infracontrol Online.

Smartare styrning spar energi

En kommun kan enkelt minska energiförbrukningen och minska miljöpåverkan med smartare belysningsstyrning som anpassar tänd- och släcktiderna efter det verkliga behovet.

Allt kan anslutas

Alla fabrikat av styrenheter och belysningssystem kan anslutas till vår lösning. Därmed får man full kontroll oavsett hur många olika system man har eller kommer att få i framtiden.

Enklare drift och underhåll

Servicepersonalen får information om något inte fungerar, direkt från belysningscentralerna eller från invånarna, och kan göra alla funktionskontroller direkt från mobiltelefonen.

Vill du veta mer om våra lösningar för vägbelysning?