Foto: Swedavia

På Göteborg Landvetter Airport är förberedelserna för framtidens resande i full gång, bland annat i form av tre nya brygganslutna gater och fyra bussgater i den södra terminalen. Utbyggnaden innebär att man kan ta emot fler resenärer och större flygplanstyper. För att kunna hantera passagerarflödena på ett enkelt och säkert sätt installeras samma system som finns på Arlanda, Passenger Guidance System, som gör det möjligt att utnyttja en och samma terminal för resande både inom och utom EU. Resultatet blir större flexibilitet, bättre resursutnyttjande och minskade transporter.

Såhär beskriver Swedavia utbyggnaden på sin hemsida:

”Vi bygger ut den södra delen av terminalen med tre nya brygganslutna gater och fyra nya bussgater för att kunna ta emot fler resenärer och större flygplanstyper. De nya bryggorna innebär en separering direkt i terminalen när det gäller ankommande resenärer från länder utanför EU. I nuläget bussas resenärer till terminalen. Med större ytor och en spännande utsikt över landningsbanan blir den nya terminalen en trevlig avrese- och ankomstplats på Göteborg Landvetter Airport och innebär ännu fler destinationer att välja mellan i framtiden.”  Läs mer här.

 

Väl beprövad lösning

På många flygplatser håller man isär resande inom respektive utom EU med olika våningar eller olika terminal-byggnader. På Arlanda tog man dock redan inför inträdet i Schengenavtalet 2001 hjälp av modern industriell IT för att lösa detta. Systemet kallas PGS, Passenger Guidance System, och gör det möjligt att hantera flighter inom och utom EU i samma gate. PGS håller koll på vilken typ av flight som ska ankomma eller avgå och styr utifrån det dörrar, rulltrappor och hissar så att passagerarna slussas rätt väg. I samband med utbyggnaden av Göteborg Landvetter Airport installerar man nu samma system för att få en enkel och säker hantering av passagerarflödena

– Det var i april 2001 som vi satte PGS för de första gaterna på Arlanda i drift, berättar Björn Johansson, projekt-ledare på Infracontrol. Systemet ser till att passagerarflödena fungerar och har skött den uppgiften utan avbrott dygnet runt i drygt 18 år nu. PGS hanterar även s.k. korsande flöden som t.ex. en flygbesättning, vilket gör det hela lite mer komplicerat.

Han tillägger att systemet sedan dess har genomgått en rad uppgraderingar och förbättringar, så det är inget gammalt system från 90-talet som nu installeras på Landvetter, utan ett system som väl svarar mot de krav på säkerhet, prestanda och funktion som ställs idag.
 

Stabil och säker systemlösning

PGS är baserat på ett mycket stabilt och säkert industriellt styr- och övervakningssystem. Användarna hanterar systemet via klienter i ramptornet och drygt 100 pekskärmar som är placerade i gaterna. Systemet används av hundratals personer och hanterar över 200 operationer varje dygn. Användarna är bl.a. operatörer i ramptornet, gatepersonal och bryggoperatörer. Med denna centrala och kritiska funktion är det förstås viktigt att det alltid fungerar:

– Systemets höga driftsäkerhet beror förstås till stor del på den robusta systemkonstruktionen och väl testad mjukvara, säger Björn Johansson. Men tillförlitligheten beror också på enkelheten för användarna. Med tydliga och intuitiva användargränssnitt är det svårt att göra fel.

Designen av användarfunktionerna var en mycket viktig del av projektet, och det arbetet gjordes i nära samarbete med flygplatspersonalen innan systemet sattes i drift. Efter det kom en utbildningsinsats som såg till att alla visste hur systemet skulle hanteras.

– Genom att alltid utgå från användarnas förutsättningar och behov skapar vi ett enkelt och effektivt samspel mellan människa och teknik, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol.

 
Ladda ner PDF

Lämna ett svar