gruppbild-infracontrol

Infracontrol på en solig brygga på Björholmen i september 2015. (På bilden saknas Erika Vänngård, Sebastian Sörman, Martinho Goncalves och Anders Tornblad.)

Redan när Infracontrol startades för över 22 år sedan var visionen att hjälpa de som ansvarar för samhällets infrastruktur att få bättre kontroll, så att vardagen kan förenklas för oss alla. De tekniska möjligheterna inom IT och kommunikation har utvecklats snabbt och har hjälpt oss att förverkliga den visionen. Men det går inte utan engagerade medarbetare som är övertygade om vad som är viktigast: Att tekniken ska användas för att förenkla för människor – inte tvärtom.

Johan Höglund, VD, säger att denna inställning har varit avgörande för företagets framgångar, eftersom man vänder sig till en bred skala av användare, allt från trafikledare och driftpersonal till vanliga medborgare.

Genom att alltid utgå från användarnas förutsättningar och behov så ser vi till att tekniken hjälper människor istället för tvärtom. Det betyder att vi alltid sätter användarna och kundernas bästa framför tekniska begränsningar eller våra egna intressen. Det är lätt att säga, men vi gör det på riktigt, med en sann övertygelse i hjärtat, och det skapar en stark och stabil tillväxt för vår verksamhet.

 

Visionen förverkligas varje dag

Nu när ett nytt år snart börjar funderar man förstås lite på vad det kan ha i beredskap. En sak är säker, när det gäller samhällets alltmer växande infrastruktur så kommer det fortsatt att finnas många utmaningar.

Vi kommer att fortsätta att skapa fabrikatsoberoende och öppna lösningar som gör att stat och kommun kan hantera ett allt mer komplicerat bestånd av tekniska installationer, säger Johan Höglund. Systemleveranser och systemintegration för komplexa anläggningar som tunnlar, broar och trafikledningssystem står fortfarande för den största delen av vår verksamhet och det kommer även fortsättningsvis att vara så.

Men med ökade krav på förbättrat resursutnyttjande inom hela samhället finns också ett behov av mer småskaliga lösningar. Enligt Johan Höglund ökar efterfrågan på att köpa styr- och övervakningssystem i form av en tjänst. Många vill inte låsa pengar i omfattande IT-lösningar som också är dyra och komplicerade att förvalta.

Kraven på funktionalitet, mobilitet och framtidssäkerhet gör det också svårt och dyrt att utveckla egna system. Då blir det betydligt enklare och billigare att köpa det som en molntjänst, eftersom den delas med många andra och innebär en helt annan möjlighet till mobilitet än egna fasta system.

 

Användbarhet är nyckeln till framgång

Infracontrol har alltid satt användbarhet och enkelhet främst. Det handlar om att utifrån alla olika användares förutsättningar och behov skapa lösningar som underlättar deras arbete och gör det enklare att uppfylla sitt ansvar för samhällets infrastruktur.

Många så kallade smarta lösningar är inte så smarta, säger Johan Höglund. För om man inte får det rätta samspelet mellan människa och teknik så går ju hela vitsen förlorad, så att lösningarna istället riskerar att krångla till mer än de gör nytta.

Han är övertygad i sin tro på att allt borde kunna bli enklare, men säger samtidigt att det är en svår utmaning, eftersom teknik-utvecklingen ofta går så fort att vi människor inte hinner med att använda de tekniska lösningarna till rätt saker. Därför gäller det att ta det lite lugnt och alltid sätta användbarheten främst.

En stark tro styr stegen

Visionen framåt siktar på en fortsatt ökad omsättning på över 100 miljoner 2023, med internationella affärer och ännu fler smarta lösningar som förenklar och förbättrar vardagen. Hur ska den visionen bli verklighet?

En vision är en vision, säger Johan Höglund. Den styr riktningen på våra steg framåt och sedan är det upp till oss och våra kunder att ta vara på de möjligheter som öppnar sig. Om man försöker göra exakta planer och rita upp hur framtiden ska se ut så lär man inte hamna rätt. En stark tro på det vi gör och en övertygelse om att visionen kan bli verklighet, men inte veta exakt hur, hjälper oss att följa rätt väg.

 

magazine

Beställ ditt eget exemplar av Infracontrol Magazine 2023 här.

 

Ladda ned PDF

Lämna ett svar