20140324-untitled14

Foto: Wikipedia

Malmö är en av de städer som använder Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin infrastruktur. Sedan 2005 styrs och övervakas stadens gatubelysning med tjänsten och numera är en rad olika tekniska installationer anslutna. Det förenklar det dagliga drift- och underhållsarbetet, men framför allt gör det att man enkelt kan upptäcka och åtgärda fel i kritiska anläggningar. Därmed kan onödiga störningar undvikas så att invånare, företag och besökare i Malmö får en enklare vardag.

Torbjörn Andersson, projektledare på Malmö Stads Gatukontor, tycker att tjänsten gör mycket nytta i vardagen genom att man dels snabbt kan upptäcka fel, dels genom att det blir enklare att planera arbetet.

Vi har valt att använda oss av Infracontrol Online eftersom vi redan hade tjänsten för styrning och övervakning av vår gatubelysning. Eftersom man kan ansluta alla typer av tekniska system så kan vi samla in information från alla viktiga anläggningar på ett och samma ställe. Det underlättar både för oss och våra entreprenörer och hjälper oss att kunna ge en bättre service i staden, till en lägre kostnad.

 

Allt från inbrott till kalkbrott

Det är ett antal olika typer av tekniska installationer som övervakas med hjälp av Infracontrol Online. Förutom de ca 500 belysningscentralerna som styr stadens gatubelysning handlar det bl.a. om pumpanläggningar, offentliga toaletter, cykelgarage, öppningsbara broar, fontäner och larm från kiosker och sjukstugor om brand och inbrott.

Den största anläggningen som är ansluten är Limhamns kalkbrott, berättar Torbjörn Andersson. Där pumpas kontinuerligt vatten  ur brottet – annars hade det nu varit en 55 meter djup sjö där. I genomsnitt pumpas 70 liter per sekund ut och det är förstås viktigt för oss att veta om det skulle uppstå något problem där.

Han säger att den stora fördelen med Infracontrol Online är att alla typer av tekniska system och installationer kan övervakas och att allt samlas på ett och samma ställe. På det sättet får man en mobil driftövervakningscentral:

Eftersom vår personal och våra entreprenörer hela tiden är ute och rör sig i staden så är det viktigt att de alltid har tillgång till aktuell information. En annan sak som underlättar arbetet är möjligheten att använda tjänsten för schemalagda underhållsinsatser. Det gör att vi vet att föreskrivna aktiviteter blir genomförda och att vi dessutom får detta dokumenterat på ett bra sätt.

Jenny Gustavsson, marknadschef på Infracontrol och ansvarig för Infracontrol Community, säger att tjänstens funktioner dessutom ständigt förbättras och förenklas:

Vårt Community består nu av drygt 50 kommuner, som alltid har tillgång till en uppdaterad tjänst. Utvecklingen görs i nära samarbete med medlemmarna för att hjälpa dem att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur.

 

Värdefull information

Att upptäcka och åtgärda fel så snabbt som möjligt är kanske den viktigaste funktionen i Infracontrol Online, men för varje dag ger tjänsten även tillgång till mer och mer värdefull information.

Infracontrol Online ger bra möjligheter att följa upp och analysera driften, säger Per Andersson, produktchef på Infracontrol. All information om varje händelse, från driftlarm till åtgärd, samlas i en databas. På det sättet byggs en värdefull kunskapsbank upp, som kan ligga till grund för åtgärder som förbättrar kvaliteten och sänker drift- och underhållskostnaderna.

 

Picture13

Kartor underlättar arbetet

Infracontrol Online ger tillgång till enkla och överskådliga funktioner för att se var eventuella fel har uppstått. Med hjälp av Google Maps, och alla de funktioner och förbättringar som hela tiden blir tillgängliga i denna karttjänst, är det lätt att orientera sig och kommunicera med de som ska åtgärda felen. Om kommunen har eget kartmaterial är det enkelt att integrera det, vilket då kommer att vara tillgängligt som ett lager i Infracontrol Online.
 
Ladda hem PDF

 

Lämna ett svar