Boticas

Fem kommuner i norra Portugal som ingår i kommunförbundet AMAT, Associacão de Municipos do Alto Tâmega, har gått samman och valt Infracontrol Online för att effektivisera sin tekniska förvaltning. Molntjänsten används för att skapa en bättre medborgardialog och för att kvalitetssäkra kommunernas service, genom enklare och effektivare hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm. Hittills har åtta portugisiska kommuner valt Infracontrol Online och fler blir det redan innan sommaren.

Paulo Pimenta, stödfunktion till Presideten i Vila Pouca de Aguiar, där ett pilotprojekt genomförts sedan i höstas är mycket nöjd och säger att man redan kunnat förbättra sin service till medborgarna:

Det är enkelt för våra medborgare att lämna synpunkter och anmäla fel. Samtidigt får vi inom kommunen bättre kontroll och kan ge snabba och bra svar på frågor som kommer in. Infracontrol Online hjälper oss också att bevaka att alla åtgärder blir genomförda och kvalitetssäkrar på det sättet vår service till medborgarna.

 

Förbättrad service till medborgarna

Infracontrol har sedan i höstas genomfört ett pilotprojekt i Vila Pouca de Aguiar, som är en av de sex kommuner som ingår i kommunförbundet AMAT, Associacão de Municipos do Alto Tâmega. Paulo Pimenta berättar:

Vi har varit mycket nöjda med Infracontrol Online under pilotprojektet, säger Paulo Pimenta. Vi har dessutom fått värdefulla erfarenheter som vi tagit med oss i diskussionerna med de övriga kommunerna inom AMAT.
Vi är glada att
Infracontrol vann den upphandling som AMAT genomfört för de övriga kommunerna. Det kommer att betyda mycket för att förenkla arbetet i kommunerna och förbättra servicen till medborgarna.

Han säger vidare att det är en stor fördel att kommunerna använder en och samma tjänst eftersom det kommer att underlätta samarbetet mellan dem. Han anser också att det är en stor tillgång att man nu ingår i Infracontrol Community, där man kan dela erfarenheter och idéer med de övriga ca 80 kommunerna som ingår där.

Screen Shot 2015-09-16 at 10.33.26

Missael Lundqvist, Internatinal Managing Director på Infracontrol och ansvarig för affärsutvecklingen i Portugal är glad över att fler och fler kommuner väljer att använda sig av Infracontrol Online:

Man vill få bättre kontroll över sina verksamheter och behöver förbättra både driftövervakningen av tekniska installationer och få en effektivare ärendehantering. Även om man har god tillgång till personal och tekniska hjälpmedel så används inte alltid resurserna på ett optimalt sätt. Med hjälp av Infracontrol Online får man helt nya möjligheter att samla in information och planera arbetet bättre, och framför allt en möjlighet att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet.

 

Bättre koll på alla ärenden

Ett registrerat ärende innehåller all nödvändig information för både kommunen och för den som ska genomföra åtgärden.

De olika ärendena når snabbt och enkelt rätt person, säger Paulo Pimenta. Det betyder dels att de åtgärdas mycket snabbare, dels att vi kan lägga våra resurser på andra saker som t.ex. att ha en bra dialog med våra medborgare. Att ansluta tekniska driftlarm ser vi som en viktig möjlighet för framtiden, eftersom vi då kan upptäcka fel innan de hinner ställa till några problem.

Infracontrol Online används idag av kommuner och andra anläggningsägare för att få kontroll över samhällets infrastruktur. Men för att det ska fungera i praktiken är det viktigt att detta kan hanteras enkelt oavsett var man är.

Med den app som ingår i tjänsten får man tillgång till alla viktiga funktioner, från ärendelistor och kartor till möjligheten att skapa och redigera ärenden, berättar Missael Lundqvist. När kommunens personal upptäcker ett fel kan de skapa ett ärende direkt på plats, med korrekt adress och ett foto.

Den som utför åtgärden kan dokumentera detta när arbetet slutförts genom att ta ett foto när arbetet är klart och bifoga den till ärendet.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar