20160330-gotatunneln32

Infracontrol har fått ett fortsatt uppdrag avseende underhåll och utveckling av Trafikverkets nationella stödsystem för vägtrafikledning, NTS. Systemet används av trafik- och driftledarna på de fyra trafik-ledningscentralerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle för att övervaka och styra trafik över hela landet. Det nya avtalet är på två år, med option på ytterligare två år, och omfattar även resurs- och kompetensstöd i arbetet med att ta fram det nya system som på sikt ska ersätta NTS.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, är mycket nöjd med att få fortsätta det goda samarbetet:

– Vi är sedan 2009 huvudleverantör av NTS och ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen och anpassningen av systemet. Det gör vi i mycket nära samarbete med vår engelska samarbetspartner Nicander. Det är roligt att vi nu fått fortsatt förtroende att utveckla och underhålla detta betydelsefulla system, och att vi samtidigt kan bidra med vår kunskap och erfarenhet i framtagningen av det nya system som ska ge ett säkert och effektivt trafikledningsstöd långt in i framtiden.

 

Världsunik lösning byggd på lång erfarenhet

Med en allt snabbare urbanisering skapas behov av förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Därför finns ett stort behov av snabba och effektiva stödsystem för trafikledare. NTS, Trafikverkets nationella system för trafikledning, är en världsunik lösning som tilldelats flera priser. Johan Höglund, VD för Infracontrol berättar:

– NTS skapar en enhetlig arbetsmiljö med hög användbarhet, knyter samman och likriktar olika funktioner samt erbjuder trafikledarna ett lättanvänt och effektivt beslutsstöd. Systemet levererades 2004 och har sedan dess utvecklats och byggts ut kontinuerligt, i takt med att nya trafikanläggningar ansluts.

Infracontrol har lång erfarenhet från Trafikverkets trafikledningscentraler. Med starkt fokus på användarna har man skapat enkla och intuitiva stödsystem som förenklat vardagen för både trafikledare och trafikanter sedan 1993.

 

Illustration: Trafikverket

 

Ett kraftfullt beslutsstödsystem

NTS, Nationellt Trafikledningsstöd, ger överblick och kontroll över vägtrafiken. Systemet är ett kraftfullt beslutstöd-system som finns på samtliga vägtrafikledningscentraler i Sverige. Med hjälp av bl.a. över 2 000 fördefinierade och kvalitetssäkrade åtgärdsplaner hjälper det trafikledarna att hantera alla möjliga situationer snabbt och säkert.

– Systemet hjälper trafikledarna att hantera alla möjliga situationer snabbt och säkert, med hjälp av sina fördefinierade och kvalitetssäkrade åtgärdsplaner, säger Pia Wijk som är projektledare på Infracontrol.
Syftet med NTS, och dess framtida ersättare, är att vara ett lättanvänt och effektivt stöd i olika situationer och bidra till förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Det handlar i praktiken om allt från samverkan med myndigheter, media och allmänhet till styrning och övervakning av trafikutrustning som bommar, skyltar och kameror.

Se en film om NTS        Läs mer om NTS
 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment