20160219-falkenberg194

Trafikverket har upphandlat Infracontrol för fortsatt utveckling, utbyggnad och förvaltning av sitt nationella system för trafikutrustning, som kallas TUS2. Avtalet är på två år, med option på ytterligare två. Systemet används för styrning, övervakning och datainsamling för ITS-anläggningar över hela landet, som t.ex. variabla hastighetsskyltar, kövarningssystem och trafikomledningssystem. I dagsläget är 15 anläggningar anslutna till systemet och ytterligare 20 kommer att anslutas de närmaste åren.

Infracontrol har varit med och utvecklat systemet sedan 2012. Johan Höglund, VD för Infracontrol, ser nu fram emot ett fortsatt givande samarbete med Trafikverket:

– Den här typen av system är verkligen vår specialitet och det är fantastiskt roligt att vi med detta avtal nu säkrat den fortsatta utbyggnaden och utvecklingen tillsammans med Trafikverket. ITS-utrustningar är numera en naturlig del av vår trafikmiljö som förbättrar både trafiksäkerhet och miljö. Därför är det viktigt att drift och förvaltning av dessa kan ske på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt, så att de fungerar som de ska.

 

Ett system för alla trafikutrustningar

Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal ITS-utrustningar. Många ingår i större anläggningar som tunnlar och trafikstyrningssystem och styrs och övervakas där. Men det finns också många mindre fristående ITS-anläggningar över hela landet, som t.ex. variabla hastighetsskyltar och kövarningssystem.

För att förenkla och effektivisera förvaltningen av dessa har Trafikverket infört en nationell plattform för styrning, övervakning och datainsamling.

Infracontrol har varit med och utvecklat plattformen sedan 2012, Johanna Einarsson är projektledare:

– Man hade tidigare ett antal olika delsystem för att styra, övervaka och samla in data från alla dessa trafikutrustningar. Numera finns detta enhetliga system för hela landet, vilket underlättar både det dagliga arbetet och anslutning av nya utrustningar.

Plattformen, som kallas TUS2, är till stor del baserad på Trafikverkets befintliga delsystem för att man ska kunna återanvända så mycket som möjligt av nuvarande applikationer och lösningar.

Ett stort antal anläggningar

TUS2 har etablerats för att skapa en enhetlig, nationell system-plattform för trafikutrustningar av mindre storlek och skapa förutsättning för integration till det nationella trafiklednings-systemet NTS. Trafikutrustningarna är placerade över hela landet. Några exempel på detta är:

  • Variabla hastighetsanläggningar
  • Mindre omledningssystem på ytvägnät eller broar
  • System för reversibla körfält
  • Kövarningssystem
  • Mindre trafikinformationsskyltar
  • Bommar
  • Trafikkontrollplatser

 

trafikverket

Foto: Trafikverket / Torbjörn Bergqvist. Trafikomledningssystemet för Sundsvallsbron styrs och övervakas av TUS2.

 

Enkla användarfunktioner

Syftet med den nya nationella plattformen är att få en enklare och mer enhetlig hantering av de olika trafikutrustningarna. Paula Phillips är interaktionsdesigner på Infracontrol och arbetar med att bygga upp användar-funktionerna enligt Trafikverkets riktlinjer:

– TUS2 används för manövrering och styrning av funktionslägen, övervakning av status och driftlarm, insamling av loggad data samt även viss trafiklogik. Det är väldigt viktigt att användarna kan hantera detta på ett enkelt och säkert sätt.

Ladda ned PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment