20140603-untitled26

Foto: Eduardo Martinho

Satsningen på att ansluta portugisiska kommuner till Infracontrol Online är framgångsrik. Molntjänsten används precis som i Sverige för att förbättra medborgardialogen och kvalitetssäkra kommunernas service, genom enklare och effektivare hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm. Fler och fler kommuner planerar att ansluta sig till det numera internationella Infracontrol Community och Infracontrol har därför etablerat ett lokalt portugisiskt dotterbolag med kontor och personal i Lissabon.

Missael Lundqvist, som är internationell affärsutvecklare på Infracontrol, säger att det finns en stor efterfrågan på såväl den portugisiska som den globala marknaden:

Det finns ett stort behov av att effektivisera och kvalitetssäkra olika verksamheter här, främst inom offentlig  sektor. Infracontrol Online är en unik lösning som passar den portugisiska marknaden mycket väl, eftersom det är en väl beprövad tjänst just för detta, med goda referenser i Sverige. Portugals position som handelsnation gör dessutom att vi nu har goda möjligheter att marknadsföra och sälja vår tjänst till andra delar av världen.

 

Enklare vardag i Torres Vedras

Infracontrol genomför ett antal projekt och pilotprojekt i flera olika portugisiska kommuner. Nuno Ramalho, projektledare, berättar vilka användningsområden det handlar om:

Man vill få bättre kontroll över sina verksamheter och behöver förbättra både driftövervakningen av tekniska installationer och få en effektivare ärendehantering. Även om man har tillgång till personal och tekniska hjälpmedel så används inte alltid resurserna på ett optimalt sätt. Med hjälp av Infracontrol Online får man helt nya möjligheter att samla in information och planera arbetet bättre, och framför allt en möjlighet för anläggningsägare att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet.

En av kommunerna som valt att ansluta sig till Infracontrol Online är Torres Vedras. Här är det framför allt hanteringen av felanmälningar och synpunkter man vill effektivisera och förenkla.

Det kommer in många synpunkter från såväl invånare, företag och besökare säger Nuno Ramalho. Infracontrol Online hjälper till att samla dessa så att man får bättre koll. Den viktigaste delen i detta är att bevaka och kvalitetssäkra åtgärdandet av synpunkterna, som i många fall är utlagt på externa entreprenörer.

Han säger att en viktig anledning till att bland andra Torres Vedras anslutit sig är att det just är en molntjänst, och inte ett system som man måste köpa och förvalta. En stark ambition att alltid ha tillgång till de senaste moderna lösningarna, i kombination med begränsade resurser, gör att efterfrågan på tjänsten är stor.
 

Picture1

Infracontrol Online, inkl. appar och publika formulär, finns på portugisiska.

På väg mot en global marknad

Infracontrol Online finns sedan några år på portugisiska, med samma funktioner som används i Sverige. Framgångarna i Portugal är ett litet steg på vägen mot en global marknad, säger Johan Höglund, VD:

Den snabba utvecklingen inom IT och kommunikation underlättar internationaliseringen av tjänsten. Det gör att vi kan erbjuda vår tjänst i princip överallt. Vi vet från våra erfarenheter i Sverige att det finns ett stort behov av att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur och grundläggande funktioner. Det finns samma behov i andra länder, och med en molntjänst som vår finns det inga begräsningar för var i världen vi kan vara verksamma.

Men även om möjligheterna är stora under-stryker han att det gäller att ta ett steg i taget. Ett viktigt steg i processen är etableringen av Infracontrols lokala dotterbolag, med kontor i Lissabon, som nyligen genomförts.
 
Ladda hem PDF

 

Lämna ett svar